La Educación Finlandesa Llegó a Colombia y se estrenó en un foro en la Universidad Santiago de Cali

La educación del futuro, al alcance de todos

El pasado 17 marzo, EdVisto desarrolló un foro de la mano de varios expertos panelistas en el que discutieron sobre el modelo de educación finlandesa, cómo aplicarla al contexto colombiano y cuál debe ser el papel del docente hoy.    

El evento se realizó en la Universidad Santiago de Cali con la participación de Luz Karime Giraldo, directora del programa de Licenciatura en educación infantil, de la misma universidad.

Durante el evento, Joni AlWindi, CEO de EdVisto, le contó a la comunidad universitaria en camino a formarse como maestro, cómo funciona el sistema de educación finlandés:

 • ¿Cómo un país tan pequeño como Finlandia, entre los mas pobres del mundo hace 100 años, logró ser el referente mundial por su educación ideal?
 • ¿Por qué mientras todo el mundo está luchando para mejorar sus resultados en las pruebas internacionales PISA, el lider ideal en estas pruebas, Finlandia, está ignorando lo que PISA evalua y ha decidido reformar su sistema ideal de manera completa?
 • ¿Qué elementos de la filosofía finlandesa podemos implementar en nuestro entorno aquí en Colombia, sin importar el contexto, la infraestructura, los recursos?
 • ¿Qué soluciones digitales recomendadas existen para Colombia desde Finlandia?

Estos y otros temas debatieron los expertos en educación durante la jornada del foro sobre el éxito finlandés, las estrategias del logro actual y los últimos avances en la educación finlandesa.

Para más información:

Paola Ramírez
Jefa de Comunicaciones Colombia
comunicaciones@edvisto.com

Joni AlWindi
CEO & Cofundador
joni@edvisto.com

www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

EdVisto ja Kide Science aloittavat yhteistyön Kolumbiassa

EdViston aloitettua toimintansa Kolumbiassa useat suomalaiset koulutusvientiyritykset ovat saapumassa maahan markkinoimaan suomalaista koulutusfilosofiaa.

Kuluvana vuonna EdViston ensimmäinen yhteistyökumppani on Kide Science, suomalaisyritys, joka järjestää lasten tiedekerhotoimintaa. Pedagoginen malli on suunnattu päiväkoteihin ja pienten lasten vanhemmille, jotka haluavat ruokkia lasten innostusta tieteen maailmaan. Kide Science vieraili Taller de Arte Arco Iris -päiväkodissa aloittamassa tiedekerhojen pilottihanketta maaliskuussa 2018.

Olemme erittäin iloisia voidessamme kutsua Kide Science yhteistyökumppaniksi pyrkiessämme luomaan vahvaa koulutuksen ekosysteemiä Kolumbiaan. Haluamme viedä eteenpäin suomalaista pedagogisesti korkealaatuista innovaatiota, joka yhdistää leikin ja tutkimisen taidot. Kide Sciencen varhaisessa konseptissa on pilotoitu videon käyttöä EdViston alustalla, ja olemme voineet ylpeänä seurata, miten nopeasti ja tehokkaasti konsepti on kehittynyt tutkimuksesta käytäntöön. Konseptissa inspiroidaan lapsia hienolla tavalla tutkimuksen pariin huomioimalla heidän luontainen taipumuksensa oppia uteliaisuuden ja tutkimisen kautta, kun hyvin suunniteltu pedagoginen menetelmä toimii stimulaattorina“, kertoo Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Suomalaisten varhaiskasvattajien opastuksella 3-8 -vuotiaat lapset pääsevät ryhtymään tutkijoiksi jo ennen kouluikää.

Pedagoginen innovaatio on syntynyt yrityksen perustajan, Helsingin yliopiston tutkijan Jenni Vartiaisen, väitöstutkimuksen pohjalta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus pienten lasten luonnontiedekasvatuksesta ilmiöoppimisen ja leikillisyyden kautta.

Kide Sciencen kerhoissa lapset ja kasvattajat voivat auttaa lasta sytyttämään luonnontieteitä kohtaan innostuksen, joka säilyy läpi elämän. Kuluvan vuoden alussa elämyksellinen luonnontiedeoppiminen pääsi myös laajan yleisön nähtäväksi, sillä YLE:n Pikkukakkosen Tiedonjyvä-ohjelmassa esitellään konseptia valtakunnallisesti.

Kide Science on kehittänyt myös digitaalisen oppimisympäristön, jossa lapset voivat Supralaakson fiktiivisessä maailmassa oppia luonnontieteitä leikin, luovuuden ja draaman kautta. Tarkoituksena on tukea lapsen luontaista innostusta tieteitä kohtaan. Tutkimusten mukaan tämä innostus säilyy aikuisuuteen saakka.

EdVisto ja Kide Science sopivat myös menetelmällisesti hyvin yhteen: “EdVisto mahdollistaa hienolla tavalla pientenkin lasten omien havaintojen dokumentoinnin ja keskinäisen kommunikaation vaikka kirjoitustaitoa ei vielä olisikaan. Etenkin tutkivan tiedekasvatustoiminnan tueksi suosittelisin sitä erittäin lämpimästi”, sanoo Jenni Vartiainen, Kide Sciencen pedagoginen johtaja.

Suomalaisen, koulutusvientiä edistävän Education Finlandin, ulkoministeriön sekä kulttuuri- ja opetusministeriön tukema Kide Sciencen ja EdViston yhteistyö pyrkii tuomaan Kolumbiaan suomalaista opetusfilosofiaa.

Lisätietoja:

Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com

Sari Hurme-Mehtälä, Kide Sciencen toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 531 5134
Sähköposti: sari@kidescience.com

Suomalainen koulutus saapuu Kolumbiaan

EdVisto kutsuu 100 kolumbialaista koulua kokeilemaan maksutta edvisto.com:ia, YouTuben ja Facebookin yhdistelmää kouluille.

Suomalaisessa yrityksessä kehitetty EdVisto on digitaalinen alusta, jossa yhdistyvät maailman vanhin tarinankerronnan menetelmä ja nykypäivän teknologia sekä sosiaalinen media innovatiivisena oppimisratkaisuna 2000-luvun oppilaille.

Tällä hetkellä yritys on laajentumassa Kolumbiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, ja se kutsuu 100 kolumbialaista koulua käyttämään alustaa ilmaiseksi vuoden 2018 loppuun saakka. EdVisto kehottaa kaikkia kiinnostuneita yhteisöjä yhteistyöhön esittelemään suomalaisen koulutuksen ja teknologian uutta ekosysteemiä.

Joni AlWindi, yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja, kertoo, että konsepti on peräisin suomalaisesta yliopistotutkimuksesta: “konseptia ja EdViston prototyyppiä kehitettiin yhteistyössä professorien ja opiskelijoiden kanssa viidessä maasta toteutetussa tutkimuksessa vuosina 2008-2014. Tutkimuksen pohjalta syntyi kansainvälisen jakamisen pedagogiikan malli (Global Sharing Pedagogy). Vuonna 2014 Helsingin yliopisto valtion tukemana päätti kaupallistaa tutkimuksen perustamalla yrityksen, joka on kehittänyt konseptia viimeisimmän teknologian ja suomalaisen pedagogiikan mukaisesti kansainvälisessä ympäristössä jo kolme vuotta.”

Viime vuonna Suomi juhli 100-vuotista taivalta itsenäisenä valtiona ja juhlisti sitä keskeisellä tekijällä suomalaisen koulutuksen onnistumisessa, yhteisöllisyydellä, “yhdessä” -teeman mukaisesti. Keskittymällä nyt Kolumbiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan EdVisto haluaa laajentaa tätä juhlaa kaikkiin yhteisöihin, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä suomalaisen koulutuksen ja teknologisen ekosysteemin luomisessa.

Mikä on EdVisto?

EdVisto on selainpohjainen alusta, joka on optimoitu mobiililaitteille. Oppilaat luovat sisällön itse videoihin, kun opettaja edistää oppimisprosessia ohjaajan roolissa sekä virtuaalisessa että fyysisessä ympäristössä.

Alusta on suunniteltu oppimiseen ja se keskittyy erityisesti yhteistoiminnalliseen ja luovaan oppimisprosessiin.

Miten se toimii?

Oppilaat kokoavat videomateriaalia opettajan esittämästä aiheesta tai ilmiöstä. Opettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, ohjaa oppimisprosessia ja motivoi eteenpäin sopivien kysymysten avulla.

Painopisteessä on oppiminen yhteistyössä luomalla omaa sisältöä sekä sen esittäminen muille oppilaille. Yhteistyötä pyritään laajentamaan alustalla myös luokan ulkopuolelle erityisellä ominaisuudella eli hakutoiminnolla, joka yhdistää opettajia ja oppilaita muiden koulujen ja maiden kanssa.

Miten EdViston käyttäjäksi pääsee?

Voit rekisteröityä täällä: www.edvisto.com

Miten EdVisto syntyi?

EdViston taustalla oleva pedagogiikka pohjautuu seitsemän vuoden käytännön tutkimukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Stanfordin yliopiston kanssa. Tutkimusprojekteissa pyrittiin vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin ja kehittämään oppimismenetelmä uudelle sukupolvelle.

EdVisto syntyi yhdistämällä perinteinen tarinankerronta ja nykypäivän some-maailma tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykyajan opetusta.

Prototyypistä kehitettiin vahvasti pedagogiikkaan pohjautuva videoratkaisu, jonka avulla oppilaat voivat oppia kriittisiä 2000-luvun aktiivisen kansalaisen taitoja globaalissa yhteiskunnassa. Tämä ratkaisu luotiin akateemisesti validoiduksi keinoksi motivoida, osallistaa ja innostaa kouluoppimiseen.

Mielenkiintoista aikaa Kolumbialle ja Suomelle

Kolumbia julistautui hiljattain Latinalaisen Amerikan koulutuksen johtajaksi vuoteen 2025 saakka ja etsii alan innovaatioita maailmanlaajuisesti, erityisesti Suomesta.

Suomi on herättänyt kiinnostusta maailmalla opetusalan johtavana maana PISA-kokeiden tulosten ansiosta sekä sen ainutlaatuisesta lähestymistavasta koulutuksen kehittämiseen viime vuosikymmeninä.

Kun Suomen suurlähetystö avattiin viime vuoden lopulla Bogotassa, koulutus on nähty tärkeänä aiheena kahden maan välisessä yhteistyössä.  

Lisätietoa:

Paola Ramírez
Viestintäpäällikkö, Kolumbia
comunicaciones@edvisto.com

Joni AlWindi
EdViston toimitusjohtaja ja co-perustaja
joni@edvisto.com

www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

 

Workseed, el amigo de EdVisto que trabaja en pro de la educación vocacional está en Colombia

Como parte de una estrategia de educación global junto a otros socios selectos, EdVisto incluirá a Workseed en el portafolio de soluciones innovadoras de aprendizaje recomendadas de Finlandia para Colombia y América Latina.

Workseed es una solución innovadora que trabaja la educación vocacional, ayuda a los educadores a gestionar el aprendizaje y las evaluaciones de habilidades, así como a los estudiantes en la tarea de adecuarse a las prácticas profesionales  con un excelente acompañamiento.

Para Workseed la gestión de las prácticas profesionales supone un problema dada su elevada dispersión y variedad de centros de trabajo, es una tarea que requiere muchas visitas presenciales del educador y plantea tantos criterios de evaluación como centros de trabajo, además, suelen quedar en un plano muy subjetivo, pues depende de la valoración de cada centro y su plan de trabajo. 

Por esta razón esta compañía finlandesa quiso dar una visión homogénea, ofreciendo unos criterios estandarizados para todo el alumnado.

Según Abelardo Cordero Jiménez, Coordinador de Formación Profesional del grupo municipal de formación de Pohjois-Karjala en Finlandia “trabajar con Workseed nos ayuda no sólo a optimizar nuestros procesos de seguimiento de las prácticas de nuestros estudiantes, sino además, contribuye a mejorar su trabajo. Permite al estudiante tener un control total sobre su desempeño, así como un seguimiento y evaluación constantes en los aprendizajes adquiridos durante la práctica, esto permite mantener una retroalimentación constante y una evaluación precisa en todo momento. Es una solución única e innovadora”.

¿Cómo funciona Workseed?

Es una plataforma que ayuda a estudiantes, docentes y centros de trabajo a evaluar y gestionar las prácticas profesionales. 

Características y beneficios

Administración para los docentes: Docentes y administración

 • Ayuda a identificar a los estudiantes bajo el riesgo de dejar esta etapa.
 • Ayuda a identificar a los estudiantes desatados para motivarlos logrando que ayuden desde su experiencia a otros estudiantes.
 • Verifica el aprendizaje que tiene tanto aspectos pedagógicos como beneficios administrativos (por ejemplo, conectado a auditorías, escuela, finanzas y protección legal)
 • Proporciona una herramienta para trabajar en equipo con otros profesores

Estudiantes

 • Ayuda a comprender el plan de estudio y los requisitos de calificación
 • Aplicación web fácil de usar para documentar y probar las habilidades obtenidas (al buscar en el primer lugar de trabajo)
 • Mejora las habilidades de gestión laboral

Instructor de lugar de trabajo

  • Ofrece una manera fácil de obtener estudiantes más motivados para períodos de entrenamiento
  • La reducción de papeleo ahorra tiempo a los instructores
  • Ofrece un canal de comunicación instantáneo con profesores responsables
  • Ayuda a mejorar la marca del empleador y la reputación entre los estudiantes.

Conoce más sobre esta iniciativa aquí y  obtén una prueba gratuita por 30 días. Anímate a cambiar la manera como tus estudiantes realizan y vivencias sus prácticas académicas: https://www.workseed.fi/

Para más información:

Paola Ramírez
Jefa de Comunicaciones Colombia
comunicaciones@edvisto.com

Joni AlWindi
CEO & Cofundador
joni@edvisto.com

www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

EdVisto Part of the European Commission’s Video-supported Collaborative Learning Project

Aims at developing comprehensive pedagogical use of video in teaching

EdVisto participates in a joint ViSuAL project across Europe to develop video-utilization models as part of teaching. At a European level, there is a need to develop teachers’ expertise in using video tools in a way that develops students’ skills needed in work life, such as problem solving and critical thinking skills.

HELSINKI, 26 February 2018 – EdVisto visited in the Netherlands to kick off a video-supported education alliance (ViSuAL) project among of 6 Higher Education Institutions -Teacher Education Departments and 6 Educational Technology Designers. The project is part of the EACEA Erasmus+ program and involves six European countries. The three-year project has participants from Jyväskylä University of Applied Sciences, Lappeenranta University of Technology, Tartu University from Estonia, Aeres University of Applied Sciences from Holland and University of Évora from Portugal, to mention a few. The aim is to study and develop models based on video-supported collaborative learning and to increase the next generation of teachers’ awareness of methods to promote future skills.

“In teacher education, the aim should be that teachers should be even ahead of time in using learning and teaching technologies, to keep pace with the demands of the students, who were born and raised around technology. Even though theoretical knowledge is highly appreciated, the use of video in teaching enables access to practical information sources, particularly in the fields of hands-on studies, such as healthcare training. Competence can be much more than just writing and it can be shown in several other ways, so the use of video enables involvement and inclusion for different learners,” says Sirpa Laitinen-Väänänen, project leader at JAMK Vocational Teacher Education College.

EdVisto has so far received very good feedback from the universities of applied sciences within the European countries that are part of the ViSuAL project. Frank de Jong from Aeres University of Applied Sciences in Holland tells about his first impressions of EdVisto in a video: https://edvisto.com/story/WmeJejDg

The CEO of EdVisto, Joni AlWindi, commented on the project as follows: “It’s inspiring that a lot has already been achieved at the research level on the various opportunities for the use of video in teaching. We strongly encourage the theoretical knowledge to faster and more effectively transfer into practical use on large scale and as a clear and strong pedagogical package. The aim is to increase the understanding of the tremendous and already known benefits of the method at all levels, teacher, school and city level, so well that there would be no reason not to implement these kind of solutions as official learning and teaching tools, instead of for example only books and digitalized versions of books and other methods created for consumption only, with highly limited space for creativity and development of modern skills for the learner. The ViSuAL project is a beautiful extension of the research behind EdVisto and exactly what Europe needs, and even more so as a strong example for the world to follow.”

For more information

Joni AlWindi, CEO
joni@edvisto.com
www.edvisto.com


Background

Digital storytelling has been scientifically proven to be a motivating and inspiring teaching method. DiSEL21 continues to develop it and bring it into schools in practical level. EdVisto combines the most ancient teaching method of storytelling with modern video and social sharing technology for a powerful learning solution, which has become an important part of today’s teaching. The company behind EdVisto, DiSEL21 Ltd, was established in 2015 together with the University of Helsinki to meet the needs of the 21st century teaching. After seven years of university research, DiSEL21 launches a pedagogically strong video storytelling platform that effectively supports the students’ future skills development and their growth into active citizenship.

Read more at www.edvisto.com.

 

El proyecto que busca incentivar el modelo de educación finlandesa en Cali

“Nuestra herramienta es un ambiente controlado, los estudiantes no se distraen, se concentran en su tema”, dice el pedagogo finlandés Joni AlWindi. Aquí en una inducción en la Institución Educativa Celmira Bueno, de Cali.”
(Foto: José Luis Guzmán El País)

Después de siete años de investigación pedagógica en la Universidad de Helsinki, Finlandia, Joni AlWindi concluyó que era necesario crear nuevas formas de aprender involucrando la filosofía pedagógica finlandesa. (Aclaración: la investigación no fue hecha por Joni AlWindi, sino por investigadores de la universidad de Helsinki.)

Para su maestría hizo trabajo de campo por cuatro meses en 200 colegios del Distrito de Aguablanca, entre instituciones públicas y colegios privados de bajo costo y “de garaje”. El resultado sobre cómo funcionaba la educación en zonas marginales se publicó como un capítulo del libro Desarrollo Internacional de la Educación.

Y creó la plataforma digital Edvisto, que combina la educación tradicional con nuevas tecnologías Tics, para solucionar necesidades educativas con otra manera de aprender y de enseñar. El emprendedor educativo habló del proyecto que potencializa habilidades del estudiante en el aula virtual.

¿Qué es la plataforma digital Edvisto?

Es una pedagogía de alta calidad que utiliza las nuevas tecnologías, con la filosofía pedagógica finlandesa. La plataforma digital Edvisto (educación y o narración en video educativa) es como el Youtube y el Facebook de la educación. En www.edvisto.com invitamos a los estudiantes a crear el contenido o material de aprendizaje, mediante minipelículas o videos – es el formato que más les atrae– sobre temas propuestos por los profesores. Los estudiantes empiezan la investigación en grupo, hacen un guion, van dramatizando, grabando, agregando fotos, etc. a su contenido de aprendizaje.

¿Y el profesor va dirigiéndolos?

No. Mejor les facilitamos cómo usar sus competencias críticas, tan importantes en la educación del siglo XXI para formar una ciudadanía activa, consistente en que logren hacer todo por sí mismos y que aprendan a trabajar en equipo, como en la vida real, que negocien con sus compañeros qué material audiovisual usar en su producción, y ver los resultados en grupo.

¿Qué papel cumple el profesor?

Los profesores dan un paso atrás. En vez de darles respuestas, les hacen más preguntas, invitándoles a buscar soluciones a los problemas e información o contenido para su proyecto. El profesor no es la fuente, sino que usa diferentes fuentes de información en internet. Esto es un nuevo método de aprendizaje, no solo educación digital.

Ese modelo funciona con europeos porque son muy disciplinados, pero los colombianos no lo somos tanto…

No hay límites si es finlandés o colombiano, sino en cómo nos acercamos al problema, desafíos, proyectos, fenómenos. Los niños aprenden más trabajando un tema, en vez de ver materias fijas o contenidos fijos del libro; no entienden porqué y para qué estudian eso o si lo usarán en la vida.

¿Es el modelo finlandés el ideal?

Finlandia está cambiando su sistema escolar hace un año. ¿Por qué si todo está súper? Porque el mundo está desarrollándose en nuevas tecnologías, los niños usan internet fuera de clase y tenemos que innovar en usarlo más en aplicaciones móviles, nuevas formas de juego y de video para el aprendizaje. El desafío es cómo usar las Tics de forma productiva y pedagógica.

¿Qué rescata del modelo tradicional?

El respeto a la profesión del profesor, el papel como guía, el ejemplo a seguir, no como instructor –los niños no lo necesitan–, sino como facilitador que los empodera para buscar por su cuenta. Los niños sí necesitan un adulto para guiar el proceso, porque pueden quedarse en el videojuego, pero no pasa si se le guía hacia algo productivo. ¿Por qué oír clase magistral ocho horas, si el niño quiere jugar, correr y no se logra concentrar? ¿Por qué no dejar que trabaje en la noche –a lo mejor se concentra mejor–, o en la cancha, en la biblioteca o en casa?

¿Pero hay clase presencial?

Sí, pero en la plataforma o salón virtual el profesor puede atender de manera más eficaz a cada niño, en el chat individual o en el foro grupal, en vez de gritarles buscando la atención de 20 estudiantes al tiempo. La plataforma virtual permite individualizar el ritmo de aprendizaje. Sino, los más pausados quedan estresados y los rápidos terminan aburridos y no aprenden bien.

¿Y cómo evalúan los colegios?

En Finlandia todos los colegios tienen igual fama, no hay discriminación ni evaluación de colegios ni de profesores. El docente no se agota preparando clase todos los días y el año, porque es destructivo, contraproductivo, un obstáculo. En el modelo finlandés, entre más hace el profesor menos aprende el niño.

¿Por qué traerlo a Colombia?

Colombia lanzó su meta de ser el líder en educación para 2025 y busca soluciones innovadoras, cooperaciones internacionales y capacitaciones.
Finlandia abrió embajada en Colombia y el Primer Ministro finlandés vino por primera vez en visita oficial, con una delegación fuerte en educación. La educación digital de Finlandia está llegando a Colombia y somos un ejemplo. Estamos aquí para crear ecosistemas con los que sí quieren mejorar la educación, porque su futuro es en colaboración. El modelo finlandés trabaja en equipo, no competimos entre nosotros, sino que buscamos que todos vayamos adelante.

Las claves del método finlandés:

El método finlandés es una nueva mentalidad, una actitud distinta frente al aprendizaje. “En Finlandia la educación se asume como cuando el niño aprende a caminar: lo hace solo, hay que ayudarlo a que no se caiga, pero él tiene la curiosidad y el deseo de aprender y lo mejor es desde su propia iniciativa. Los adultos, profesores o padres, deben aprovechar eso y darle ejemplos a seguir, pero no instruirle”, explica el pedagogo Joni AlWindi.

Este finlandés explica que en Colombia se entiende muy bien ese concepto en el jardín infantil, donde hay mucho juego, pero muere en el colegio. Es un problema mundial: intentar enseñarles una manera de hacer todo y que todos deben aprender lo mismo.

El cómo. En el modelo finlandés se aprende desde la perspectiva del niño. Es invitarlo a ver qué quiere y qué puede hacer, no decirle qué hacer. Cuando los niños expresan qué piensan de un tema, el profesor puede entenderlos y ayudarles a avanzar, bajo supervisión y guiarlos si van por el camino incorrecto.

Pruebas Pisa. Así Finlandia sea famosa por su educación y por sus resultados en las pruebas Pisa, ese éxito fue una sorpresa hace 20 años. Para Finlandia no son importantes dichas pruebas, porque su sistema escolar no se enfoca en exámenes ni resultados, sino en desarrollar competencias para preparar sus niños para la vida.

Sin pruebas ni exámenes. Se maneja la autoevaluación. Los niños se evalúan ellos mismos, con el profesor, a través de un trabajo, una conversación o un cuestionario, no en un examen estándar. Solo hay un examen al terminar el bachillerato. Tampoco hay evaluación de docentes.

Profesores. Los educadores tienen una alta estima de su profesión, solo el 7 % de los que aplican para ser maestros lo logran. El estatus del docente en Finlandia es muy alto, hasta los de kínder tienen maestrías y es muy difícil graduarse. Eso genera respeto hacia la profesión y el profesor goza de una autonomía e independencia que las transmite a los niños, así que ellos asumen la responsabilidad de su aprendizaje, por lo que no es necesario estar supervisando, hay una conexión de confianza profesor-estudiante.

No hay tareas.
 Los estudiantes están más motivados, trabajan más el juego y así es más divertido el aprendizaje, no hay muchas tareas, hay 15 minutos de deberes al día, no se matan en las noches y así pueden regresar al colegio al otro día con ánimos de aprender. Y en el proceso de aprendizaje van desarrollando sus competencias de negociación, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y habilidad para resolver problemas.

Las TICs. Lo mejor de internet es que hace 50 años no sabíamos qué era una buena educación, hoy sí hay ejemplos a seguir. En vez de buscar la excelencia, hay que buscar los problemas de los niños a temprana edad para resolverlos.

Ventajas

– Cada niño va aprovechando sus fortalezas, no exigimos que cada uno aprenda lo mismo ni muestre lo que sabe en un examen individual, sino que muestren sus proyectos en conjunto.

– El estudiante desarrolla competencias como colaborar con otro ser humano, usar su creatividad, pensar críticamente y por su cuenta. “Los niños enseñan mejor a otros niños, los profesores son tutores para enseñar cómo funcionan las herramientas tics y profundizar”, dice Joni AlWindi.
(Corrección: los niños se convierten en tutores mientras los profesores guían el contenido pedagógico.)

– >Para acceder a la plataforma web Edvisto Colombia se debe registrar como profesor y estudiante. “Trabajamos con colegios, damos capacitaciones a profesores, invitamos a cien de ellos y a cien colegios a probarla. Niños de 6, 10 años ya hacen videos de sus carros o muñecos y los publican en Youtube. El desafío es que lo hagan en temas productivos”, añade.

http://www.elpais.com.co/familia/el-proyecto-que-busca-incentivar-el-modelo-de-educacion-finlandesa-en-cali.html

 

Para más información:

Paola Ramírez
Jefa de Comunicaciones Colombia
comunicaciones@edvisto.com


Joni AlWindi
CEO & Cofundador
joni@edvisto.com


www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

 

EdVisto y Kide Science de Finlandia en colaboración en Colombia

Detrás de la llegada de EdVisto al país, varias compañías educativas finlandesas están llegando a Colombia para fomentar la filosofía de educación de ese país.

El primer compañero de EdVisto para este 2018 es Kide Science, una compañia de clubes de ciencias pedagógicas dirigidos a los centros de primera infancia, jardines infantiles y los padres que desean que la curiosidad insaciable de sus hijos tenga una salida ideal en el mundo de la ciencia.

A través de asignaciones experimentales de laboratorio dirigidas por educadores finlandeses y maestros de kínders locales, los niños entre 3 y 8 años tienen la oportunidad de convertirse en científicos antes de comenzar la escuela.

El innovador modelo pedagógico nació bajo la coordinación de Jenni Vartiainen, investigadora de la Universidad de Helsinki en Finlandia, quien tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de materiales y ambientes de aprendizaje innovadores para niños y apalancamiento de dicho aprendizaje basado en fenómenos en la educación científica infantil.

Kide Science es un planteamiento innovador que los padres y educadores pueden utilizar para introducir a los niños pequeños en la ciencia y ayudar a encender una chispa de amor por la investigación para toda la vida. A comienzos del año, el novedoso concepto se convirtió en un programa televisivo en el canal nacional de Finlandia.

Asimismo, cuenta con una plataforma digital llamada ‘El Valle de Supra’, este es un lugar ficticio donde los niños pueden descubrir y aprender importantes habilidades de investigación y pensamiento científico a través del juego, la creatividad y el drama. Este enfoque fomenta la curiosidad natural de los niños y tiene un efecto que perdura hasta la adultez.

Apoyados por la entidad gubernamental finlandesa para la exportación de las mejores soluciones educativas, Education Finland, y financiado principalmente por el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Relaciones Exteriores; EdVisto y Kide Science buscan fomentar un ecosistema educativo fuerte en el país en colaboración con entidades educativas públicas y privadas interesadas en el modelo pedagógico finlandés.

Con una primera visita colombiana en el Jardín Infantil ‘Taller de Arte Arco Iris’, Kide Science invita a los primeros pilotos a unirse un primer año académico a los clubes de ciencias desde marzo de 2018.

Para más información:

Paola Ramírez
Jefa de Comunicaciones Colombia
comunicaciones@edvisto.com


Joni AlWindi
CEO & Cofundador
joni@edvisto.com


www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

La Educación Finlandesa Llega a Colombia

EdVisto invita a 100 colegios colombianos a probar gratuitamente la plataforma edvisto.com, el YouTube y Facebook de la educación

Esta compañía finlandesa ha desarrollado una plataforma digital que combina el método más antiguo de aprendizaje narrativo con las soluciones modernas del vídeo y redes sociales para obtener una solución de aprendizaje innovadora para la nueva generación de alumnos del siglo XXI. 

Hoy la firma está empezando su expansión hacia Colombia y América Latina y realiza una convocatoria a 100 colegios colombianos a utilizar la plataforma pedagógica de manera gratuita hasta diciembre de  2018 e invita a todas las entidades interesadas en colaborar en la creación de un ecosistema educativo y tecnológico en colaboración con Finlandia a presentar su propuesta de interés en el proyecto.

Joni AlWindi, CEO y Cofundador de la compañía, indica que este concepto con origen en Finlandia nació, “en colaboración con profesores y estudiantes de cinco países desde la fase prototipo de investigación entre los años 2008-2014, bajo el liderazgo de la Universidad de Helsinki. Así se avanzó en un modelo educativo nombrado ‘The Global Sharing Pedagogy Model’. En el  2014, dicha universidad, patrocinada por el Estado Finlandés, decidió comercializar la investigación a través de la creación de una empresa, que AHORA lleva tres años desarrollando el concepto con las últimas tecnologías y la pedagogía finlandesa en un entorno global.

El año pasado Finlandia cumplió 100 años como Estado independiente y lo celebró a  través de un valor clave en el éxito de la educación finlandesa: ‘LA COLABORACIÓN’. Con la expansión hacia Colombia y América Latina, EdVisto desea extender esta celebración a todas las entidades interesadas en colaborar en la creación de un ecosistema educativo y tecnológico en colaboración con Finlandia.    

¿Qué es EdVisto?

EdVisto es una plataforma basada en la web y optimizada para dispositivos móviles que involucra a los estudiantes en la creación de contenido, mientras permanece conectada en un salón de clase virtual con el profesor, quien desarrolla el rol de facilitador y guía.

Dicha plataforma está específicamente diseñada para el aprendizaje y se enfoca en el proceso creativo en colaboración.

¿Cómo funciona?

Los estudiantes elaboran historias en video acerca de cualquier tema, tópico o fenómeno propuesto y guiado por el docente, quien motiva y pauta el proceso de aprendizaje a través de interacciones continuas en foros y grupos del proyecto, mientras permite que la creatividad de los estudiantes y la dinámica de grupo sean el centro de todo el proceso de enseñanza.

El énfasis está en aprender creando contenido propio en colaboración y presentándolo a los demás estudiantes. La colaboración es impulsada también intencionalmente a través de características que conectan a los profesores y los estudiantes con los de otros colegios y países.

¿Cómo acceder a la plataforma EdVisto?

Puede registrarse aquí: www.edvisto.com

¿Dónde nació EdVisto?

El concepto pedagógico detrás de EdVisto se cimienta en siete años de investigación práctica dirigida por la universidad de Helsinki, en colaboración con la Universidad de Stanford y la Universidad Tecnológica de Tampere en Finlandia, buscando solucionar las necesidades de una nueva enseñanza y nuevos métodos de aprendizaje para la nueva generación de alumnos del siglo XXI. 

El concepto nació combinando los métodos de enseñanza más antiguos, la narración de historias, con los canales más importantes para los jóvenes que buscan conocimiento con hambre de aprendizaje: videos digitales y redes sociales.

El prototipo se convirtió en una solución altamente pedagógica de narración de historias en video que les permite a los estudiantes aprender las habilidades críticas del siglo XXI para una ciudadanía activa en una sociedad global. Esta solución fue validada académicamente como método para motivarse, involucrarse y emocionarse en el aprendizaje basado en el colegio.

Un tiempo interesante para Colombia y Finlandia

Colombia recientemente anunció volverse el líder de la educación en América Latina para el 2025 y está buscando innovaciones en este campo a nivel mundial, específicamente de Finlandia. 

Por su parte, Finlandia goza de la atención de los líderes en educación en el mundo, gracias a sus resultados en las pruebas PISA y su enfoque único en su modelo educativo durante las últimas décadas.

Con la apertura de la embajada finlandesa en Bogotá a finales del año pasado, la educación es un tema principal en la colaboración bilateral entre los dos países.   

Para más información:

Paola Ramírez
Jefa de Comunicaciones Colombia
comunicaciones@edvisto.com

+57 301 558 02 30

Joni AlWindi
CEO & Cofundador
joni@edvisto.com
+57 350 340 8613

www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

Finnkino ja EdVisto aloittavat yhteistyön koululaisnäytöksissä

EdVisto aloittaa yhteistyön Finnkinon kanssa, jonka yhtenä tehtäväalueena on järjestää koululaisille elokuvanäytöksiä. Tavoitteena on, että Finnkinossa vierailevat koululaisryhmät hyödyntävät elokuvan katsomiskokemuksensa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, jolloin hauska ja viihteellinen elementti yhdistyy oppimiseen EdViston digitaalista työkalua käyttäen. 

HELSINKI, 21. helmikuuta 2018 – Finnkino ja EdVisto aloittavat yhteistyön, jossa koululaisille järjestettyihin näytöksiin liitetään mahdollisuus oman pienoiselokuvan luomiseen. Yhteistyö tähtää elokuvien ja pedagogiikan yhdistämiseen ryhmille sopivalla tavalla. Tarkoituksena on, että Finnkinossa esitettävää elokuvaa katsotaan tietystä opetuksellisesta näkökulmasta tai, että sen teemaa käsitellään jälkikäteen valitun ilmiön pohjalta. Kun elokuvan sanomaa käsitellään luomalla oma videotarina, elokuvan katsominen ei jää pelkästään elokuvateatteriin vaan oppilaat oppivat analysoimaan näkemäänsä ja kokemaansa. Koululaisnäytöksiä järjestetään päiväkodeille, peruskouluille, ammattikouluille ja lukioille.

Koululaisnäytökseen tullessaan ryhmät saavat kaupan päälle tunnin pituisen tilavuokran, jonka voi käyttää omien EdVistolla luotujen videoiden katsomiseen elokuvateatterin valkokankaalta. Tilavuokra on mahdollista käyttää heti oman koululaisnäytöksen yhteydessä tai jonain toisena valittuna ajankohtana vuoden 2018 aikana. Tarjous on voimassa kaikissa Finnkinon teattereissa ympäri Suomen.

“Se, minkä moni aikuinen näkee pelkkänä viihteenä, tarjoaa usein lapsille ja nuorille enemmän tietoa maailmasta kuin se, mitä koulussa opetetaan. Meille on hyvin innostavaa pystyä yhdistämään Finnkinon mahtava viihdetarjonta EdViston pedagogiseen tarinankerronnan malliimme. Toivomme, että opettajat, koulut ja kaupungit tulevat arvostamaan tätä hienoa mahdollisuutta yhdistää lasten kiinnostus ja näkemys elokuvamaailmasta opetusmaailmaan.”, sanoo Joni AlWindi, EdViston toimtusjohtaja.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta
EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Vahvasti pedagogiikkaan perustuva videokerronnan alusta pohjautuu Suomen uuteen opetussuunnitelmaan, OPS2016, ja tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä sekä heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

OPS2016:n mukaan tavoitteena on tarjota oppilaille monipuolisia oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen.

Finnkinon viihdetarjonta innostaa koko Suomen oppilaskuntaa tuomalla laajan valikoiman huippuluokan elokuvia Suomen elokuvateattereille. Finnkino järjestää koululaisnäytöksiä arkisin klo 8.00 – 17.30 välisenä aikana. Koululaisnäytöksiä järjestetään päiväkodeille, peruskouluille, ammattikouluille ja lukioille. Elokuvia katsomalla oppilaat oppivat muun muassa käsittelemään erilaisia tunnetiloja ja saavat erilaisia näkökulmia asioihin.

EdVisto jäsenenä EU-komission ViSuAL-hankkeessa

– Tähtää videoiden kokonaisvaltaiseen pedagogisen käytön kehittämiseen opetuksessa

EdVisto osallistuu Euroopan eri maiden yhteiseen ViSuAL-hankkeeseen, jossa kehitetään videoiden hyödyntämisen malleja osana opetusta. Euroopan laajuisesti on tarve kehittää opettajien osaamista yhteisöllisten videotyökalujen käytössä tavalla, joka kehittää oppilaiden työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelman ratkaisua ja kriittistä ajattelua.

HELSINKI, 26. helmikuuta 2018 – EdVisto vieraili toissa viikolla Hollannissa käynnistämässä yhteensä 11 korkeakoulun ja yrityksen välistä ViSuAL (Video-Supported Education Alliance) -hanketta. Hanke on osa EACEA:n Erasmus+ -ohjelmaa ja siihen osallistuu kuusi maata Euroopasta. Kolmivuotisessa projektissa ovat EdViston lisäksi mukana muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tarton yliopisto, Aeres ammattikorkeakoulu Hollannista ja Évoran yliopisto Portugalista. Tarkoituksena on tutkia ja kehittää videoperustaisen yhteistoiminnallisen oppimisen malleja ja lisätä muun muassa opettajaopiskelijoiden tietoisuutta menetelmästä tulevaisuuden taitojen edistämisessä. 

“Opettajankoulutuksessa tulisi pyrkiä siihen, että opettajat ovat opetusteknologian käytössä jopa aikaansa edellä, jotta he pysyvät teknologian parissa kasvaneiden opiskelijoiden “vaatimusten” tahdissa opetusmenetelmiä valitessaan. Vaikka teoreettinen tieto on vahvasti arvostettua, niin videoiden käyttö opetuksessa mahdollistaa praktisen tiedon lähteille pääsyn etenkin käsillä tekemisen aloilla, kuten terveydenhuollon koulutuksissa. Osaamisen voi osoittaa muutenkin kuin kirjoittamalla, joten videoiden käyttö mahdollistaa osallistumisen ja osallistamisen erilaisille oppijoille”, kertoo hankkeeseen osallistuva yliopettaja Sirpa Laitinen-Väänänen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

EdVisto on saanut tähän mennessä erittäin hyvää palautetta Euroopan ViSuAL-hankkeeseen kuuluvista ammattikorkeakouluista. Videolla Frank de Jong Aeres ammattikorkeakoulusta Hollannista kertoo ensivaikutelmistaan EdVistosta: https://edvisto.com/story/WmeJejDg

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi kommentoi hanketta näin: “on inspiroivaa, että tutkimustasolla on jo päästy hyvin pitkälle videon käytön eri mahdollisuuksista opetuksessa. Haluamme vahvasti kannustaa siihen, että teoreettinen tieto pääsisi nopeammin ja tehokkaammin käyttöön isolla skaalalla sekä selkeänä ja vahvana pedagogisena pakettina esitettynä. Pyrkimyksenä on, että opettaja-, koulu- ja kaupunkitasolla ymmärrettäisiin mahtavat hyödyt, joista jo tiedetään niin paljon, ettei ole syytä olla ottamatta näitä tuotteita käyttöön virallisina opetustyökaluina. ViSuAL-hanke on juuri sitä mitä Euroopassa tarvitaan, ja erityisesti vahvana esimerkkinä maailmalle.”

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com

Tausta
Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.

DiSEL21 Oy perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videokerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com