story_flowers_collage

Martinkallion koulussa luotiin videokasvioita

EdViston tiimi vieraili syksyllä Martinkallion alakoulussa Espoossa, jossa kaikki kuudennen luokan oppilaat eli yhteensä kolme luokkaa halusi kokeilla videoiden luomista uutena opetusmuotona. Oppilaiden biologiaan liittyvän videoprojektin aiheena oli kasvien tunnistaminen. He olivat saaneet tehtäväksi kuvata kesällä erilaisia luonnosta löytyviä kasveja ja niistä oli tarkoitus koostaa video, jossa he tunnistavat ja nimeävät kasveja.

flower_story_posterAluksi oppilaat jaettiin ryhmiin luokissa, minkä jälkeen heidän työskentelynsä jatkui ATK-luokassa. Oppilaat pääsivät projektin aikana hyödyntämään omia puhelimiaan ja lataamaan alustalle kasveista ottamansa kuvat ja videot. Oppilaat työskentelivät keskittyneesti alustalla ja etsivät internetistä tietoa kuvaamistaan kasveista. Kasvien yhteyteen lisättiin sopivat tekstit EdViston tarinaeditorissa. Perinteisen kasvien kuivatustehtävän aikoinaan kokeneelle videokasvion luominen näytti innostavalta ja tietysti myös tähän päivään sopivalta tavalta opetella kasvien tunnistamista.

Martinkallion kouluvierailulla huomionarvoista oli se, miten rohkeasti oppilaat itse lähtivät kokeilemaan ja liikkumaan EdVistossa. Uuden opetusmenetelmän tavoite oppilaiden itseohjautuvuuteen ja opettajan roolista työskentelyn ohjaajana näytti siis käytännössä toimivan. Eräs oppilas sisäisti EdViston toiminnot jopa niin hyvin, että hän piti muille oppilaille ikään kuin tutor-oppilaana opastussession näyttämällä, miten hän itse rakensi videonsa. Yksi kokeiluun osallistuneista opettajista kertoi oppilaiden innostuneen uudenlaisesta työskentelytavasta ja hän kommentoi tunnelmiaan sanomalla: “paras digiloikka tähän asti!“.

Tällä hetkellä Martinkallion koulussa tehdään EdVistolla jouluevankeliumia koulun joulujuhlaan.

 

 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •