cover

EdVistolle tunnustus laadukkaasta koulutusalan tuotteesta

Kokoa Agency myönsi EdVistolle tunnustuksen laadukkaasta ja oppimista tukevasta koulutusalan tuotteesta. Kokoa Agency arvioi koulutusalan tuotteita ja palveluja kriteeriensä mukaisesti ja myöntää laatustandardit täyttäville yrityksille sertifikaatin. Merkiksi kriteerien täyttymisestä EdVisto sai Kokoa Education Standard -leiman.

Kokoan arviointi sisältää kaksi pääkategoriaa, pedagogisen sekä oppimiseen sitouttavan osan.  Arviointi perustuu 2000-luvun taitoihin, uuteen opetussuunnitelmaan sekä suomalaiseen näkemykseen tehokkaasta oppimisesta. EdVisto sai kaikista pedagogisen osion kategorioista parhaimmat eli A-tason pisteet. Oppimiseen sitouttavassa osiossa EdVistoa kehuttiin muun muassa sen minäpystyvyyttä edistävän luonteen vuoksi.

EdViston ansiot nähtiin erityisesti sen sisäänrakennetussa pedagogiikassa: kaikki oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen ja itse alustalla toimimiseen. EdVisto sopii monenlaiselle ja eri-ikäiselle käyttäjälle, sillä alustalla voi tehdä helposti yksinkertaisen videotarinan tai teknisesti edistyneemmän videon. Kiitosta sai myös mahdollisuus työskennellä ryhmissä alustan sisällä, mikä edesauttaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tässä Arctic15 startup-tapahtumassa esiintyneen Kokoa Agencyn perustajayrittäjä Olli Vallon ajatuksia siitä, mistä tunnistaa toimivan EdTech-tuotteen, nostaen EdViston esimerkiksi Suomen kolmen kovan joukkoon Mightifierin ja Seppon kanssa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/558032-mista-tunnistaa-varteenotettavan-edtech-ratkaisun-no-saisiko-se-hyvaksynnan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •