EdViston “EdVisto Films” lanseraa Finnkino-yhteistyönsä Olarin lukion kanssa

Videokerronta oppimismenetelmänä on kovasti tulossa entistä useampaan kouluun. Videon käyttö oppiaiheena ei ole uusi menetCover EdVisto Films Launchelmä, mutta videon interaktiivista käyttöä ei olla aina ymmärretty hyödyndää pedagogisella tavalla. Nyt EdVisto tehostaa videokerronnan menetelmää panostamalla entistä enemmän oppimista elokuvien maailmasta, ensisijaisesti inspiroivana alkuna siihen aiheeseen, jota halutaan työstää, ja tavoitteena on saada näyttää oppijoiden omia videotuotantoja Finnkinon teattereissa, luokan, koulun ja vaikka koko kaupungin kutsumana. Tilaa riittää, joten myös vanhemmat mahtuvat hienosti mukaan nauttimaan koulujen tehtävistä.

Ensimmäinen koulu, joka ottaa konseptinsa omaksi, on Olarin lukio, joka 10.10. käynnisti ensimmäisen videokerronnan projektin Finnkinon teattereissa EdViston avulla.

4b6c3fea-2eef-4bc8-abc2-ab5c3fe024ce

“Leffa kiinnosti kaikkia ja jokainen oppi jotain uutta. Leffan katsominen inspiroi todella hienosti kurssityön eli muovihaasteen suhteen. Tilaisuus oli siis kaikin puolin täysi kymppi! Työskentely jatkuu nyt EdViston työkalulla ja marraskuussa palaamme Finnkinoon esittämään opiskelijoiden omia dokumentteja.” – Kirsi-Maria Vakkilainen, kemian lehtori ja luonnontieteiden kehittämistehtävän koordinaattori, Olarin lukio

EdVisto kutsuu nyt Finnkinon kaupungeissa olevia kouluja tutustumaan uuteen ”EdVisto Films”-konseptiin.

Kysy lisää koululaisnäytöksistä: info@edvisto.com

Leffaterveisin,

EdViston tiimi

Tausta
EdVisto aloitti keväällä yhteistyön Finnkinon kanssa, jonka yhtenä tehtäväalueena on järjestää koululaisille elokuvanäytöksiä. Yhteistyö tähtää elokuvien ja pedagogiikan yhdistämiseen ryhmille sopivalla tavalla. Tavoitteena on, että Finnkinossa vierailevat koululaisryhmät hyödyntävät elokuvan katsomiskokemuksensa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, jolloin hauska ja viihteellinen elementti yhdistyy oppimiseen EdViston digitaalista työkalua käyttäen. Lue lisää: http://news.edvisto.com/finnkino-ja-edvisto-aloittavat-yhteistyon-koululaisnaytoksissa/

EdVisto ja Kide Science aloittavat yhteistyön Kolumbiassa

EdViston aloitettua toimintansa Kolumbiassa useat suomalaiset koulutusvientiyritykset ovat saapumassa maahan markkinoimaan suomalaista koulutusfilosofiaa.

Kuluvana vuonna EdViston ensimmäinen yhteistyökumppani on Kide Science, suomalaisyritys, joka järjestää lasten tiedekerhotoimintaa. Pedagoginen malli on suunnattu päiväkoteihin ja pienten lasten vanhemmille, jotka haluavat ruokkia lasten innostusta tieteen maailmaan. Kide Science vieraili Taller de Arte Arco Iris -päiväkodissa aloittamassa tiedekerhojen pilottihanketta maaliskuussa 2018.

Olemme erittäin iloisia voidessamme kutsua Kide Science yhteistyökumppaniksi pyrkiessämme luomaan vahvaa koulutuksen ekosysteemiä Kolumbiaan. Haluamme viedä eteenpäin suomalaista pedagogisesti korkealaatuista innovaatiota, joka yhdistää leikin ja tutkimisen taidot. Kide Sciencen varhaisessa konseptissa on pilotoitu videon käyttöä EdViston alustalla, ja olemme voineet ylpeänä seurata, miten nopeasti ja tehokkaasti konsepti on kehittynyt tutkimuksesta käytäntöön. Konseptissa inspiroidaan lapsia hienolla tavalla tutkimuksen pariin huomioimalla heidän luontainen taipumuksensa oppia uteliaisuuden ja tutkimisen kautta, kun hyvin suunniteltu pedagoginen menetelmä toimii stimulaattorina“, kertoo Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Suomalaisten varhaiskasvattajien opastuksella 3-8 -vuotiaat lapset pääsevät ryhtymään tutkijoiksi jo ennen kouluikää.

Pedagoginen innovaatio on syntynyt yrityksen perustajan, Helsingin yliopiston tutkijan Jenni Vartiaisen, väitöstutkimuksen pohjalta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus pienten lasten luonnontiedekasvatuksesta ilmiöoppimisen ja leikillisyyden kautta.

Kide Sciencen kerhoissa lapset ja kasvattajat voivat auttaa lasta sytyttämään luonnontieteitä kohtaan innostuksen, joka säilyy läpi elämän. Kuluvan vuoden alussa elämyksellinen luonnontiedeoppiminen pääsi myös laajan yleisön nähtäväksi, sillä YLE:n Pikkukakkosen Tiedonjyvä-ohjelmassa esitellään konseptia valtakunnallisesti.

Kide Science on kehittänyt myös digitaalisen oppimisympäristön, jossa lapset voivat Supralaakson fiktiivisessä maailmassa oppia luonnontieteitä leikin, luovuuden ja draaman kautta. Tarkoituksena on tukea lapsen luontaista innostusta tieteitä kohtaan. Tutkimusten mukaan tämä innostus säilyy aikuisuuteen saakka.

EdVisto ja Kide Science sopivat myös menetelmällisesti hyvin yhteen: “EdVisto mahdollistaa hienolla tavalla pientenkin lasten omien havaintojen dokumentoinnin ja keskinäisen kommunikaation vaikka kirjoitustaitoa ei vielä olisikaan. Etenkin tutkivan tiedekasvatustoiminnan tueksi suosittelisin sitä erittäin lämpimästi”, sanoo Jenni Vartiainen, Kide Sciencen pedagoginen johtaja.

Suomalaisen, koulutusvientiä edistävän Education Finlandin, ulkoministeriön sekä kulttuuri- ja opetusministeriön tukema Kide Sciencen ja EdViston yhteistyö pyrkii tuomaan Kolumbiaan suomalaista opetusfilosofiaa.

Lisätietoja:

Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com

Sari Hurme-Mehtälä, Kide Sciencen toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 531 5134
Sähköposti: sari@kidescience.com

Suomalainen koulutus saapuu Kolumbiaan

EdVisto kutsuu 100 kolumbialaista koulua kokeilemaan maksutta edvisto.com:ia, YouTuben ja Facebookin yhdistelmää kouluille.

Suomalaisessa yrityksessä kehitetty EdVisto on digitaalinen alusta, jossa yhdistyvät maailman vanhin tarinankerronnan menetelmä ja nykypäivän teknologia sekä sosiaalinen media innovatiivisena oppimisratkaisuna 2000-luvun oppilaille.

Tällä hetkellä yritys on laajentumassa Kolumbiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, ja se kutsuu 100 kolumbialaista koulua käyttämään alustaa ilmaiseksi vuoden 2018 loppuun saakka. EdVisto kehottaa kaikkia kiinnostuneita yhteisöjä yhteistyöhön esittelemään suomalaisen koulutuksen ja teknologian uutta ekosysteemiä.

Joni AlWindi, yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja, kertoo, että konsepti on peräisin suomalaisesta yliopistotutkimuksesta: “konseptia ja EdViston prototyyppiä kehitettiin yhteistyössä professorien ja opiskelijoiden kanssa viidessä maasta toteutetussa tutkimuksessa vuosina 2008-2014. Tutkimuksen pohjalta syntyi kansainvälisen jakamisen pedagogiikan malli (Global Sharing Pedagogy). Vuonna 2014 Helsingin yliopisto valtion tukemana päätti kaupallistaa tutkimuksen perustamalla yrityksen, joka on kehittänyt konseptia viimeisimmän teknologian ja suomalaisen pedagogiikan mukaisesti kansainvälisessä ympäristössä jo kolme vuotta.”

Viime vuonna Suomi juhli 100-vuotista taivalta itsenäisenä valtiona ja juhlisti sitä keskeisellä tekijällä suomalaisen koulutuksen onnistumisessa, yhteisöllisyydellä, “yhdessä” -teeman mukaisesti. Keskittymällä nyt Kolumbiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan EdVisto haluaa laajentaa tätä juhlaa kaikkiin yhteisöihin, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä suomalaisen koulutuksen ja teknologisen ekosysteemin luomisessa.

Mikä on EdVisto?

EdVisto on selainpohjainen alusta, joka on optimoitu mobiililaitteille. Oppilaat luovat sisällön itse videoihin, kun opettaja edistää oppimisprosessia ohjaajan roolissa sekä virtuaalisessa että fyysisessä ympäristössä.

Alusta on suunniteltu oppimiseen ja se keskittyy erityisesti yhteistoiminnalliseen ja luovaan oppimisprosessiin.

Miten se toimii?

Oppilaat kokoavat videomateriaalia opettajan esittämästä aiheesta tai ilmiöstä. Opettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, ohjaa oppimisprosessia ja motivoi eteenpäin sopivien kysymysten avulla.

Painopisteessä on oppiminen yhteistyössä luomalla omaa sisältöä sekä sen esittäminen muille oppilaille. Yhteistyötä pyritään laajentamaan alustalla myös luokan ulkopuolelle erityisellä ominaisuudella eli hakutoiminnolla, joka yhdistää opettajia ja oppilaita muiden koulujen ja maiden kanssa.

Miten EdViston käyttäjäksi pääsee?

Voit rekisteröityä täällä: www.edvisto.com

Miten EdVisto syntyi?

EdViston taustalla oleva pedagogiikka pohjautuu seitsemän vuoden käytännön tutkimukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Stanfordin yliopiston kanssa. Tutkimusprojekteissa pyrittiin vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin ja kehittämään oppimismenetelmä uudelle sukupolvelle.

EdVisto syntyi yhdistämällä perinteinen tarinankerronta ja nykypäivän some-maailma tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykyajan opetusta.

Prototyypistä kehitettiin vahvasti pedagogiikkaan pohjautuva videoratkaisu, jonka avulla oppilaat voivat oppia kriittisiä 2000-luvun aktiivisen kansalaisen taitoja globaalissa yhteiskunnassa. Tämä ratkaisu luotiin akateemisesti validoiduksi keinoksi motivoida, osallistaa ja innostaa kouluoppimiseen.

Mielenkiintoista aikaa Kolumbialle ja Suomelle

Kolumbia julistautui hiljattain Latinalaisen Amerikan koulutuksen johtajaksi vuoteen 2025 saakka ja etsii alan innovaatioita maailmanlaajuisesti, erityisesti Suomesta.

Suomi on herättänyt kiinnostusta maailmalla opetusalan johtavana maana PISA-kokeiden tulosten ansiosta sekä sen ainutlaatuisesta lähestymistavasta koulutuksen kehittämiseen viime vuosikymmeninä.

Kun Suomen suurlähetystö avattiin viime vuoden lopulla Bogotassa, koulutus on nähty tärkeänä aiheena kahden maan välisessä yhteistyössä.  

Lisätietoa:

Paola Ramírez
Viestintäpäällikkö, Kolumbia
comunicaciones@edvisto.com

Joni AlWindi
EdViston toimitusjohtaja ja co-perustaja
joni@edvisto.com

www.edvisto.com/press
www.facebook.com/edvistocol
@edvistocol

 

Finnkino ja EdVisto aloittavat yhteistyön koululaisnäytöksissä

EdVisto aloittaa yhteistyön Finnkinon kanssa, jonka yhtenä tehtäväalueena on järjestää koululaisille elokuvanäytöksiä. Tavoitteena on, että Finnkinossa vierailevat koululaisryhmät hyödyntävät elokuvan katsomiskokemuksensa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, jolloin hauska ja viihteellinen elementti yhdistyy oppimiseen EdViston digitaalista työkalua käyttäen. 

HELSINKI, 21. helmikuuta 2018 – Finnkino ja EdVisto aloittavat yhteistyön, jossa koululaisille järjestettyihin näytöksiin liitetään mahdollisuus oman pienoiselokuvan luomiseen. Yhteistyö tähtää elokuvien ja pedagogiikan yhdistämiseen ryhmille sopivalla tavalla. Tarkoituksena on, että Finnkinossa esitettävää elokuvaa katsotaan tietystä opetuksellisesta näkökulmasta tai, että sen teemaa käsitellään jälkikäteen valitun ilmiön pohjalta. Kun elokuvan sanomaa käsitellään luomalla oma videotarina, elokuvan katsominen ei jää pelkästään elokuvateatteriin vaan oppilaat oppivat analysoimaan näkemäänsä ja kokemaansa. Koululaisnäytöksiä järjestetään päiväkodeille, peruskouluille, ammattikouluille ja lukioille.

Koululaisnäytökseen tullessaan ryhmät saavat kaupan päälle tunnin pituisen tilavuokran, jonka voi käyttää omien EdVistolla luotujen videoiden katsomiseen elokuvateatterin valkokankaalta. Tilavuokra on mahdollista käyttää heti oman koululaisnäytöksen yhteydessä tai jonain toisena valittuna ajankohtana vuoden 2018 aikana. Tarjous on voimassa kaikissa Finnkinon teattereissa ympäri Suomen.

“Se, minkä moni aikuinen näkee pelkkänä viihteenä, tarjoaa usein lapsille ja nuorille enemmän tietoa maailmasta kuin se, mitä koulussa opetetaan. Meille on hyvin innostavaa pystyä yhdistämään Finnkinon mahtava viihdetarjonta EdViston pedagogiseen tarinankerronnan malliimme. Toivomme, että opettajat, koulut ja kaupungit tulevat arvostamaan tätä hienoa mahdollisuutta yhdistää lasten kiinnostus ja näkemys elokuvamaailmasta opetusmaailmaan.”, sanoo Joni AlWindi, EdViston toimtusjohtaja.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta
EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Vahvasti pedagogiikkaan perustuva videokerronnan alusta pohjautuu Suomen uuteen opetussuunnitelmaan, OPS2016, ja tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä sekä heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

OPS2016:n mukaan tavoitteena on tarjota oppilaille monipuolisia oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen.

Finnkinon viihdetarjonta innostaa koko Suomen oppilaskuntaa tuomalla laajan valikoiman huippuluokan elokuvia Suomen elokuvateattereille. Finnkino järjestää koululaisnäytöksiä arkisin klo 8.00 – 17.30 välisenä aikana. Koululaisnäytöksiä järjestetään päiväkodeille, peruskouluille, ammattikouluille ja lukioille. Elokuvia katsomalla oppilaat oppivat muun muassa käsittelemään erilaisia tunnetiloja ja saavat erilaisia näkökulmia asioihin.

EdVisto jäsenenä EU-komission ViSuAL-hankkeessa

– Tähtää videoiden kokonaisvaltaiseen pedagogisen käytön kehittämiseen opetuksessa

EdVisto osallistuu Euroopan eri maiden yhteiseen ViSuAL-hankkeeseen, jossa kehitetään videoiden hyödyntämisen malleja osana opetusta. Euroopan laajuisesti on tarve kehittää opettajien osaamista yhteisöllisten videotyökalujen käytössä tavalla, joka kehittää oppilaiden työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelman ratkaisua ja kriittistä ajattelua.

HELSINKI, 26. helmikuuta 2018 – EdVisto vieraili toissa viikolla Hollannissa käynnistämässä yhteensä 11 korkeakoulun ja yrityksen välistä ViSuAL (Video-Supported Education Alliance) -hanketta. Hanke on osa EACEA:n Erasmus+ -ohjelmaa ja siihen osallistuu kuusi maata Euroopasta. Kolmivuotisessa projektissa ovat EdViston lisäksi mukana muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tarton yliopisto, Aeres ammattikorkeakoulu Hollannista ja Évoran yliopisto Portugalista. Tarkoituksena on tutkia ja kehittää videoperustaisen yhteistoiminnallisen oppimisen malleja ja lisätä muun muassa opettajaopiskelijoiden tietoisuutta menetelmästä tulevaisuuden taitojen edistämisessä. 

“Opettajankoulutuksessa tulisi pyrkiä siihen, että opettajat ovat opetusteknologian käytössä jopa aikaansa edellä, jotta he pysyvät teknologian parissa kasvaneiden opiskelijoiden “vaatimusten” tahdissa opetusmenetelmiä valitessaan. Vaikka teoreettinen tieto on vahvasti arvostettua, niin videoiden käyttö opetuksessa mahdollistaa praktisen tiedon lähteille pääsyn etenkin käsillä tekemisen aloilla, kuten terveydenhuollon koulutuksissa. Osaamisen voi osoittaa muutenkin kuin kirjoittamalla, joten videoiden käyttö mahdollistaa osallistumisen ja osallistamisen erilaisille oppijoille”, kertoo hankkeeseen osallistuva yliopettaja Sirpa Laitinen-Väänänen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

EdVisto on saanut tähän mennessä erittäin hyvää palautetta Euroopan ViSuAL-hankkeeseen kuuluvista ammattikorkeakouluista. Videolla Frank de Jong Aeres ammattikorkeakoulusta Hollannista kertoo ensivaikutelmistaan EdVistosta: https://edvisto.com/story/WmeJejDg

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi kommentoi hanketta näin: “on inspiroivaa, että tutkimustasolla on jo päästy hyvin pitkälle videon käytön eri mahdollisuuksista opetuksessa. Haluamme vahvasti kannustaa siihen, että teoreettinen tieto pääsisi nopeammin ja tehokkaammin käyttöön isolla skaalalla sekä selkeänä ja vahvana pedagogisena pakettina esitettynä. Pyrkimyksenä on, että opettaja-, koulu- ja kaupunkitasolla ymmärrettäisiin mahtavat hyödyt, joista jo tiedetään niin paljon, ettei ole syytä olla ottamatta näitä tuotteita käyttöön virallisina opetustyökaluina. ViSuAL-hanke on juuri sitä mitä Euroopassa tarvitaan, ja erityisesti vahvana esimerkkinä maailmalle.”

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com

Tausta
Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.

DiSEL21 Oy perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videokerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

Lenovo Education Suomi ja EdVisto aloittavat yhteistyön

Teknologiayritys Lenovo ja EdVisto aloittavat yhteistyön videokerronnan tuomisessa luokkahuoneisiin. Lenovo luo teknologisia ratkaisuja ja toimittaa laitteita kuluttajille ja yrityksille. Lenovon yksi kärkihankkeista keskittyy toimimiseen suomalaisessa opetusmaailmassa sekä digiloikan toteuttamiseen.

Lenovon roolina koulumaailmassa on tarjota monipuolinen valikoima teknologisia ratkaisuja sisältäen muun muassa kannettavia tietokoneita, työasemia, näyttöjä, tabletteja ja älypuhelimia. Lenovo EDU Ecosystem tarjoaa kumppaneidensa kanssa digitaalisen oppimisen mahdollistamia sovelluksia ja palveluita.

”Aktiivinen toimintamme opetussektorin ja päättäjien keskuudessa on antanut meille vahvan ymmärryksen tarpeista ja parhaista ratkaisuista, jotka haluamme tuoda koko suomalaisen opetuskentän saataville. Teknologia on silloin parhaimmillaan kun sen mahdollistamana opetuksessa innostutaan ja motivoidutaan. Tarinan kerronta on kautta aikojen toiminut yhtenä oppimisen metodina. Mikä onkaan parempi tapa kuin yhdistää tarinat ja nykyajan teknologia” Leif Ekebom, Business Manager, Lenovo Suomi.

”On todella kunnia saada näin vahva koulumaailman osaaja mukaan teknologiapartneriksi. Lenovon kanssa pystymme suunnittelemaan tarjontaamme isommassa skaalassa ja osana uutta innovatiivista kokonaisuutta, johon emme pystyisi yksin. Tämä merkitsee todella jännää jatkoa EdViston omaan tarinaan.” Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Yhdistämällä EdViston videokerronnan menetelmä ja alusta Lenovon tarjoamaan teknologiaan, mahdollistetaan luova oppimisympäristö, jossa sisällön luomisessa oppilaat ovat aktiivisessa roolissa.

Lisätietoja:

Joni AlWindi
Toimitusjohtaja, EdVisto
joni@edvisto.com

Leif Ekebom
Business Manager, Lenovo Suomi
lekebom(a)lenovo.com

EdVisto kutsuu 100 koulua luomaan Suomi-aiheisia videotarinoita

Kampanjalla kannustetaan oppimaan Suomi 100 -teemasta hauskalla tavalla

Oppimiseen kehitetty videokerronnan alusta EdVisto järjestää syksyn aikana kampanjan, jossa oppilaat luovat videotarinoita Suomi 100 -teemaan liittyen. Kampanjan aiheena on “Suomi oppilaiden silmin – 100 videotarinaa Suomesta”, ja se on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. EdVisto tarjoaa videokerronnan alustan kampanjaan osallistuvien käyttöön ilmaiseksi loppuvuodeksi ja samalla mahdollisuuden voittaa lisenssin koululle koko ensi vuodelle.


HELSINKI, 15. syyskuuta 2017 – EdVisto käynnistää kouluille kolme kuukautta kestävän Suomi 100 -kampanjan, joka päättyy itsenäisyyspäivän aikaan. Kampanjan tavoitteena on, että ala- ja yläkoulujen oppilaat 100 koulusta ympäri Suomen suunnittelee, kuvaa ja koostaa opetuksellisia videoita valitsemastaan teemasta. Videotarinoiden aiheena voi olla esimerkiksi 100-vuotiaan Suomen historia, nykyhetki tai tulevaisuus. Lisäksi teemat voivat liittyä yhdessä-teemaan tai yhteisöllisyyden merkitykseen. Kampanja huipentuu itsenäisyyspäivän kynnyksellä, jolloin parhaat koulut palkitaan EdViston vuosilisensseilla.


EdVisto haluaa toiminnallaan olla mukana edustamassa maailmanlaajuisesti tunnettua suomalaista koulutusalan osaamista. Kampanjalla pyritään kannustamaan opettajia ja oppilaita kokeilemaan uutta videokerronnan opetusmenetelmää. Samalla tavoitteena on antaa opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua Suomen juhlavuoteen hauskalla tavalla ja oppia siihen liittyvistä ilmiöistä videotarinoiden kautta. Projektin aikana syntyy arvokasta videomateriaalia siitä, miten 100-vuotias Suomi ja suomalaisuus näyttäytyvät nykyoppilaiden silmin.

Mediayhteyshenkilö

Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

EdVisto

EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. DiSEL21 jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.
Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

EdVisto mukaan Suomi 100 -ohjelmaan

EdVisto järjestää syksyn aikana kampanjan, johon kutsutaan mukaan 100 koulua. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kampanjan aiheena on “100 videotarinaa Suomesta – Suomi oppilaiden silmin”. Tarkoituksena on, että ala- ja yläkoulujen oppilaat 100 koulusta ympäri Suomen suunnittelee, kuvaa ja koostaa opetuksellisia videoita valitsemastaan teemasta. Teemat voivat liittyä 100-vuotiaan Suomen historiaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Koska EdVisto kannustaa vahvasti yhteistyöhön, tervetullutta on myös, että videotarinoiden aiheet liittyvät myös jollain tavalla Suomi 100 -ohjelman “yhdessä”-teemaan.

EdVisto haluaa toiminnallaan olla mukana edustamassa maailmanlaajuisesti tunnettua suomalaista koulutusalan osaamista. Kampanjalla halutaan kannustaa opettajia ja oppilaita juhlistamaan Suomen juhlavuotta tutustumalla siihen liittyviin ilmiöihin oppien samalla hauskalla tavalla. Projektin aikana syntyy arvokasta videomateriaalia siitä, miten 100-vuotias Suomi ja suomalaisuus näyttäytyvät nykyoppilaiden silmin. Kampanjasta ja siihen ilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin ensi viikon aikana.

EdVisto palkittiin vuoden toimeksiantajana Porvoon Haaga-Heliassa

Haaga-Helian Porvoon kampus palkitsi EdViston vuoden toimeksiantajana 5.5.2017 järjestetyssä tilaisuudessa. Porvoon kampus antaa joka vuosi tunnustuksen aktiiviselle ja innostavalle toimeksiantajalle. Valintaa perusteltiin näin: tunnustus annetaan yrityksille, jotka ovat aktiivisesti tehneet yhteistyötä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi valitut yritykset kannustavat opiskelijoita onnistumaan yli odotustensa ja suhtautuvat avoimin mielin opiskelijoiden esittämiin ideoihin. EdVisto sai kiitosta erityisesti onnistuneesta yhteistyöstä.

Yhteistyöhön laajasti kannustanut Haaga-Helian IT-koordinaattori Darren Trofimczuk kertoi puheessaan uskovansa vahvasti EdViston mahdollisuuksiin laajeta sekä Suomessa että ulkomailla. Hän kertoi Haaga-Helian ja EdViston yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös ensi vuonna. Porvoon kampuksella EdViston käyttö on yleistynyt laajalti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden keskuudessa, ja koulu hankki vuodeksi käyttäjälisenssit EdVistoon 50 opettajalle sekä opiskelijoille.

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi kertoi tilaisuudessa olevansa otettu EdVistolle myönnetystä tunnustuksesta. Joni sanoi olleen kunnia tehdä yhteistyötä Haaga-Helian kanssa jo noin 1,5 vuoden ajan ja hän halusi kiittää erityisesti Darrenia, joka on ollut edelläkävijänä EdViston filosofian ja metodin levittämisessä eteenpäin. Lisäksi Joni mainitsi Haaga-Helian koulutusohjelmajohtajan Kaija Lindrothin tukeneen hienosti Darrenin ideoita ja kannustaneen EdViston käyttöönottoon. Joni kiitti myös opiskelijaryhmän tiiminvetäjänä toimineen Marcel van den Bromin suhtautuneen EdViston kanssa työskentelyyn intohimoisesti ja sitoutuneesti, mitkä ovat myös startupin menestymisen edellytyksenä olevia piirteitä.

Tässä keväällä järjestettynä Digipäivänä kuvattu video Haaga-Helian Porvoon kampuksella: https://www.facebook.com/DigiDay18/videos/740634462774951/

 

EdVistolle tunnustus laadukkaasta koulutusalan tuotteesta

Kokoa Agency myönsi EdVistolle tunnustuksen laadukkaasta ja oppimista tukevasta koulutusalan tuotteesta. Kokoa Agency arvioi koulutusalan tuotteita ja palveluja kriteeriensä mukaisesti ja myöntää laatustandardit täyttäville yrityksille sertifikaatin. Merkiksi kriteerien täyttymisestä EdVisto sai Kokoa Education Standard -leiman.

Kokoan arviointi sisältää kaksi pääkategoriaa, pedagogisen sekä oppimiseen sitouttavan osan.  Arviointi perustuu 2000-luvun taitoihin, uuteen opetussuunnitelmaan sekä suomalaiseen näkemykseen tehokkaasta oppimisesta. EdVisto sai kaikista pedagogisen osion kategorioista parhaimmat eli A-tason pisteet. Oppimiseen sitouttavassa osiossa EdVistoa kehuttiin muun muassa sen minäpystyvyyttä edistävän luonteen vuoksi.

EdViston ansiot nähtiin erityisesti sen sisäänrakennetussa pedagogiikassa: kaikki oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen ja itse alustalla toimimiseen. EdVisto sopii monenlaiselle ja eri-ikäiselle käyttäjälle, sillä alustalla voi tehdä helposti yksinkertaisen videotarinan tai teknisesti edistyneemmän videon. Kiitosta sai myös mahdollisuus työskennellä ryhmissä alustan sisällä, mikä edesauttaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tässä Arctic15 startup-tapahtumassa esiintyneen Kokoa Agencyn perustajayrittäjä Olli Vallon ajatuksia siitä, mistä tunnistaa toimivan EdTech-tuotteen, nostaen EdViston esimerkiksi Suomen kolmen kovan joukkoon Mightifierin ja Seppon kanssa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/558032-mista-tunnistaa-varteenotettavan-edtech-ratkaisun-no-saisiko-se-hyvaksynnan