EdVisto Certified for Quality Education by Kokoa Agency

EdVisto received a quality certification by Kokoa Agency as a recognition of a product that enhances learning. Kokoa Agency evaluates pedagogical products and services according to their criteria, and it gives a certification to companies that fulfil the demands.  As a sign of a high quality product, EdVisto received a Kokoa Education Standard stamp.

The Kokoa Education Standard evaluation consists of pedagogical and learning engagement parts. The evaluation criteria is based on 21st century skills and the Finnish understanding of efficient learning. EdVisto got the best A level scores from all the pedagogical categories. In the learning engagement part EdVisto was appreciated for its self-efficacy supporting characteristics.

EdVisto was especially praised for its built-in pedagogy: the entire learning is based on learning by doing and the user’s own activities. EdVisto is suitable for many age groups as the user is able to create either a simple video story or a technically more advanced video. In addition EdVisto was commended to its possibility to work in groups inside the platform, which helps developing collaboration and interaction skills.

Below you can read more (in Finnish) what the entrepreneur and co-founder of the Kokoa Agency, Olli Vallo, thinks about how to recognize a high quality EdTech product. Olli was presenting his ideas at the Arctic15 startup event, and he mentioned EdVisto as an example of the three great companies he believes in, and besides EdVisto the other companies are called Mightifier and Seppo: https://www.yrittajat.fi/uutiset/558032-mista-tunnistaa-varteenotettavan-edtech-ratkaisun-no-saisiko-se-hyvaksynnan

EdVisto Awarded Commissioner of the Year by Haaga-Helia Porvoo

EdVisto was awarded as Commissioner of the Year by Haaga-Helia Porvoo campus on May 5, 2017. The yearly award goes to “companies / organisations who are actively involved in the cooperation with Haaga-Helia University of Applied Sciences, who are encouraging students to perform over expectation, and who have an open mind towards the ideas of students.” EdVisto was especially praised for the successful collaboration over the last one and a half years.

IT coordinator Darren Trofimczuk from Haaga-Helia has widely helped build the collaboration and he told in his speech that he really thinks EdVisto as a company will go far in Finland and outside Finland. He also told that the partnership between Haaga-Helia and EdVisto will continue next year. The EdVisto platform is increasingly being used by staff and students from all degree programs at Porvoo campus. Haaga-Helia already purchased user licences to the platform for 50 teachers and students for next year. 

Joni AlWindi, the CEO of EdVisto, told that he is very grateful for receiving the prize. He told it has been an honour to work with Haaga-Helia for over a year already. Joni said that Darren has been a true pioneer what it comes to the philosophy and the methodology that EdVisto wants to provide to schools and universities. Joni also wanted to thank Kaija Lindroth, the Degree Programme Director of Haaga-Helia, who has been very supportive for Darren’s ideas and for the use of EdVisto. He mentioned also Marcel van den Brom, who has been a great, passionate student and the team leader in the EdVisto project. Marcel has shown a lot of passion and dedication which can be seen as important features for a startup as well to succeed. 

Here is a video of the Digiday at Porvoo campus that EdVisto also took part in the spring: https://www.facebook.com/DigiDay18/videos/740634462774951/

EdVisto palkittiin vuoden toimeksiantajana Porvoon Haaga-Heliassa

Haaga-Helian Porvoon kampus palkitsi EdViston vuoden toimeksiantajana 5.5.2017 järjestetyssä tilaisuudessa. Porvoon kampus antaa joka vuosi tunnustuksen aktiiviselle ja innostavalle toimeksiantajalle. Valintaa perusteltiin näin: tunnustus annetaan yrityksille, jotka ovat aktiivisesti tehneet yhteistyötä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi valitut yritykset kannustavat opiskelijoita onnistumaan yli odotustensa ja suhtautuvat avoimin mielin opiskelijoiden esittämiin ideoihin. EdVisto sai kiitosta erityisesti onnistuneesta yhteistyöstä.

Yhteistyöhön laajasti kannustanut Haaga-Helian IT-koordinaattori Darren Trofimczuk kertoi puheessaan uskovansa vahvasti EdViston mahdollisuuksiin laajeta sekä Suomessa että ulkomailla. Hän kertoi Haaga-Helian ja EdViston yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös ensi vuonna. Porvoon kampuksella EdViston käyttö on yleistynyt laajalti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden keskuudessa, ja koulu hankki vuodeksi käyttäjälisenssit EdVistoon 50 opettajalle sekä opiskelijoille.

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi kertoi tilaisuudessa olevansa otettu EdVistolle myönnetystä tunnustuksesta. Joni sanoi olleen kunnia tehdä yhteistyötä Haaga-Helian kanssa jo noin 1,5 vuoden ajan ja hän halusi kiittää erityisesti Darrenia, joka on ollut edelläkävijänä EdViston filosofian ja metodin levittämisessä eteenpäin. Lisäksi Joni mainitsi Haaga-Helian koulutusohjelmajohtajan Kaija Lindrothin tukeneen hienosti Darrenin ideoita ja kannustaneen EdViston käyttöönottoon. Joni kiitti myös opiskelijaryhmän tiiminvetäjänä toimineen Marcel van den Bromin suhtautuneen EdViston kanssa työskentelyyn intohimoisesti ja sitoutuneesti, mitkä ovat myös startupin menestymisen edellytyksenä olevia piirteitä.

Tässä keväällä järjestettynä Digipäivänä kuvattu video Haaga-Helian Porvoon kampuksella: https://www.facebook.com/DigiDay18/videos/740634462774951/

 

EdVistolle tunnustus laadukkaasta koulutusalan tuotteesta

Kokoa Agency myönsi EdVistolle tunnustuksen laadukkaasta ja oppimista tukevasta koulutusalan tuotteesta. Kokoa Agency arvioi koulutusalan tuotteita ja palveluja kriteeriensä mukaisesti ja myöntää laatustandardit täyttäville yrityksille sertifikaatin. Merkiksi kriteerien täyttymisestä EdVisto sai Kokoa Education Standard -leiman.

Kokoan arviointi sisältää kaksi pääkategoriaa, pedagogisen sekä oppimiseen sitouttavan osan.  Arviointi perustuu 2000-luvun taitoihin, uuteen opetussuunnitelmaan sekä suomalaiseen näkemykseen tehokkaasta oppimisesta. EdVisto sai kaikista pedagogisen osion kategorioista parhaimmat eli A-tason pisteet. Oppimiseen sitouttavassa osiossa EdVistoa kehuttiin muun muassa sen minäpystyvyyttä edistävän luonteen vuoksi.

EdViston ansiot nähtiin erityisesti sen sisäänrakennetussa pedagogiikassa: kaikki oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen ja itse alustalla toimimiseen. EdVisto sopii monenlaiselle ja eri-ikäiselle käyttäjälle, sillä alustalla voi tehdä helposti yksinkertaisen videotarinan tai teknisesti edistyneemmän videon. Kiitosta sai myös mahdollisuus työskennellä ryhmissä alustan sisällä, mikä edesauttaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tässä Arctic15 startup-tapahtumassa esiintyneen Kokoa Agencyn perustajayrittäjä Olli Vallon ajatuksia siitä, mistä tunnistaa toimivan EdTech-tuotteen, nostaen EdViston esimerkiksi Suomen kolmen kovan joukkoon Mightifierin ja Seppon kanssa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/558032-mista-tunnistaa-varteenotettavan-edtech-ratkaisun-no-saisiko-se-hyvaksynnan

EdVisto ja Heureka yhteiskehittävät ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä

EdVisto osallistui kevään aikana Heurekan DIT-Heureka ja 6AIKA EduDigi-hankkeisiin, joissa oppimisalan yritykset kokeilevat tuotteitaan koululaisryhmien kanssa ja kehittävät tuotteitaan eteenpäin palautteen pohjalta. EdViston tavoitteena oli kokeilla, miten ilmiöpohjainen oppiminen toteutuu Heurekan antamilla virikkeillä videokerrontaa käyttäen. Yhteiskehittämiseen osallistui viisi ala- ja yläkoulun luokkaa Vantaan ja Helsingin kouluista.

Projektiin osallistuneet luokat vierailivat kaksi kertaa Heurekassa kevään aikana. Ensimmäisellä kerralla oppilaat kirjautuivat EdVistoon ja tutustuivat Heurekan eri näyttelyihin. Oppilaat tutkivat ryhmissä oman kohteensa teemaa ja ideoivat sekä kuvasivat siitä videotarinan. 4. ja 5. luokan oppilaiden teemat valikoituvat eri näyttelyiden teemojen mukaisesti. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset tekivät videotarinoita aiheesta “aistit” käyttäen hyväksi Heurekan eri kohteiden tarjoamia virikkeitä aiheelle. Projekti oli samalla osa yrittäjyyskasvatusta, sillä Heurekan henkilökunta esitteli oppilaille tuotekehityksen lähtökohtia ja sai heidät pohtimaan jokapäiväisten tuotteiden kehitysvaiheita.

Toisella vierailukerralla oppilaat viimeistelivät aloittamiaan videotarinoita ja kunkin ryhmän videoesitys katsottiin. Tavoitteena oli, että vierailukertojen välissä oppilaat jatkavat videoiden tekemistä koulussa eli yhdistävät koulusta saatavia elementtejä tarinoihin sekä hakevat lisää tietoa aiheesta. Oppilaiden aikaansaannokset olivat todella onnistuneita ottaen huomioon vain muutaman tunnin ajan, joka ilmiöihin tutustumiseen ja videoiden työstämiseen oli käytetty. Osa oppilaista oli lisäksi editoinut videotaan kouluajan ulkopuolella. Taustamusiikki ja tekstit viimeistelivät hienosti lopputuotokset.

Yläkoulun opettaja Kati Surakka kertoi luokkansa kokemuksesta näin: “Oppilaat olivat innoissaan uudenlaisesta oppimistyylistä ja aktiivisesta tekemisestä. He lähtivät innovatiivisesti työstämään videoita ja keksivät monia erilaisia tapoja lähestyä aisteja ilmiöinä. Videokerronta mahdollistaa luovaa oppimista – rajana on vain mielikuvitus! Heureka antoi mahtavat puitteet aistien tutkimiseen, ja paikkana Heureka inspiroi oppilaita kuvaamaan ilmiöitä todella monipuolisesti.”

Yhteistyötä koordinoinut projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekasta kertoo: “Tiedekeskus Heurekassa ilmiölähtöinen oppiminen on luontevaa, ja keskeisenä tavoitteenamme on, että jatkossa kävijän rooli muuttuu entistä enemmän kokijasta tekijäksi. EdViston oppimissovelluksen avulla pilottiin osallistuneet koululaiset tuottivat Heurekan näyttelykohteista omia tarinoita ja oppimiskokonaisuuksia, mikä auttoi myös meitä heurekalaisia näkemään näyttelyt kävijän silmin. Monet oppilaiden tuottamat tarinat olivat hienosti mietittyjä ja toteutettuja kokonaisuuksia, ja oli avartavaa huomata, miten luontevasti oppilaat hyödyntävät videokerronnan keinoja. Kokemus sai meidät myös pohtimaan, miten Heureka voisi mahdollistaa kävijöiden tuottamien tarinoiden jakamisen näyttelyssä tai verkossa.”

“Meille on ollut hyvin inspiroivaa seurata, miten oppilaat hyvin luovasti ovat ottaneet EdViston käyttöön eri tavoin. Ilmiöpohjaiseen oppimiseen Heureka on ideaalinen paikka, josta oppilaat luonnollisesti saavat hyvin innostavaa perusmateriaalia omille opetusvideoilleen. Kannustamme kaikkia oppijoita hyödyntämään tämäntyyppisiä fyysisiä ympäristöjä digitaalisia työkaluja käytettäessä.” kertoo Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Projektin päättyessä on tarkoitus tarkastella, miten luokat voivat jatkaa työskentelytapaa eri oppiaineissa.

EdVisto lanseeraa koulutustarjonnan – uusi OPS käytäntöön videokerronnan kautta

EdVisto kokoaa vuoden aikana ympäri Suomen pidetyistä palvelun käyttöön ohjeistavista työpajoista saadut opit yhteen ja julkaisee nyt uuden opettajankoulutustarjontansa suurelle yleisölle. Koulutus sisältää yrityksen opetusmenetelmään liittyviä käytäntöjä, mutta keskittyy samalla myös teoreettisempaan puoleen huomioimalla uuden opetussuunnitelman sekä erityisesti opettajan muuttuneen roolin.

HELSINKI, 10. maaliskuuta – Yhdessä eri puolilta Suomea olevien opettajien ja kouluttajien kanssa EdVisto aloitti muotoilemaan opettajankoulutustarjontaansa jo vuosi sitten. Alun perin tarkoituksena oli lähes yksinomaan kouluttaa opettajat alustan käyttöön, mutta kansallisella tasolla lisääntynyt tarve opettajankoulutuksille sai yrityksen nostamaan tarjontansa uudelle tasolle.

“Koettuani omakohtaisesti, kuinka tarve opettajankoulutukselle on voimakkaasti lisääntynyt viime vuoden alusta, erityisesti uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan elokuussa, päätös panostaa koulutustarjontaan omana tuotteenaan oli luonnollinen askel. Sen sijaan, että oppilaat joutuisivat odottamaan, kunnes heidän opettajansa ovat saaneet riittävästi perehdytystä uusiin toimintatapoihin, me haluamme nopeuttaa prosessia esittelemällä heille oman ratkaisutapamme. Teknisen tuotteemme taustalla on vahvat pedagogiset suuntaviivat, jotka eivät kuitenkaan ole helposti nähtävissä opettajille, jotka eivät aktiivisesti ota digitaalisia tuotteita käyttöön. Sen sijaan, että keskittyisimme ainoastaan innostamaan opettajia ja päättäjiä kokeilemaan tuotetta, päätimme tarjota konseptin ympärille rakentuvaa koulutusta, joka sisältää myös teoreettisen ajattelumallin muutoksen, mikä on ensisijaisen tärkeää uudenlaisia sovelluksia kokeiltaessa”, kertoo toimitusjohtaja Joni AlWindi.

EdViston opettajankoulutuksessa korostetaan uuden opetussuunnitelman päätavoitteita ja haastetaan opettajat ajattelemaan omaa rooliaan opettajana uudella tavalla. Tarkoituksena on, että oppilaat luovat pääosan oppisisällöstä itse yhteistyössä toistensa kanssa, kun opettaja kannustaa hedelmällisiin keskusteluihin fyysisen ja digitaalisen ympäristön välillä. EdVisto tähdentää, että opettajien ei ole tarpeen hallita kaikkia teknologisia ominaisuuksia uusista sovelluksista, vaan olennaisempaa on oppia ohjaamaan ja edistämään oppimisprosessia.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta
Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.

DiSEL21 Oy perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

NET Forum Roadshow vei EdViston kolmeen kaupunkiin

NET Forum Finland järjesti Kehittämiskouluverkosto Majakan kanssa Roadshow-tapahtumia viidessä eri kaupungissa tammi-helmikuun aikana. Tapahtumat olivat opetusalan henkilöille suunnattuja rentoja verkostoitumistilaisuuksia, joissa oli esillä opetusalan ratkaisuja. EdVisto oli mukana Tampereen, Kouvolan ja Salon Roadshow-tilaisuuksissa.

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi piti tilaisuuksissa lyhyen puheenvuoron uudesta videokerronnan mahdollistamasta opetusmenetelmästä. EdVistoon oli mahdollisuus tutustua lisäksi ständillä. Erityisesti Kouvolan tapahtuma oli EdViston puolelta onnistunut. Useampi opettaja jäi keskustelemaan EdViston tarjoamasta ratkaisusta uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseen. “Verkostoitumistilaisuus on hieno mahdollisuus päästä syvempiin keskusteluihin opettajien kanssa. Toivon, että opettajat innostuvat entistä enemmän Net Forumin tapahtumista vuoden aikana”, kommentoi Joni AlWindi.

EdViston tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Net Forum -verkoston kanssa. Kiitoksena NET Forum Roadshow’hun osallistumisesta EdVisto tarjoaa opettajille mahdollisuuden kokeilla videokerrontaa opetuksessa EdViston avulla.

EdVisto ja Otava Tablet 2017 -seminaarissa Kaarinassa

Kaarinan kaupunki järjesti 7.–8.2.2017 Tablet- mobiilioppimisen seminaarin, johon osallistui noin 300 ihmistä ympäri Suomen. Mobiilioppimisen seminaaripäivien tavoitteena oli, että osallistuja tutustuu ja kouluttautuu konkreettisten työpajojen avulla mobiililaitteiden, verkkopalveluiden ja sovellusten mahdollisuuksiin opetuskäytössä. Lisäksi tapahtumassa pidettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien luennoitsijoiden luentoja. Messuosastolla oli esillä uusimmat mobiilioppimisen tuotteet, ratkaisut ja palvelut. EdVisto ja Otava ohjasivat seminaarissa videotarinatyöpajan.

Emilia Haapanen Otavalta ja Joni AlWindi EdVistosta ohjasivat seminaarissa “Parempaa oppimista 2: EdVisto – Videotarinat oppimisen osana” -nimisen työpajan. Emilia esitteli aluksi työpajan teeman ja kertoi, miten videokerronta on osa Otavan panostamista parempaan oppimiseen. Joni kertoi EdViston pääperiaatteista, miten yhteisöllinen videotarinankerronta edistää yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, sekä opettajan roolista työskentelyn ohjaajana ja kannustajana.

Työpajan osallistujat saivat kokeilla, miten videotarinat voisivat olla osa yhteiskuntaopin opetusta. Esimerkkinä käytettiin Otavan alakoulun Forum I Yhteiskuntaopin jakson 1 oppisisältöä vaikuttamisesta. Sen pohjalta opettajat saivat tehdä videotarinan yhdestä epäkohdasta tai parannusta vaativasta asiasta koulussaan ja esittää sopivan keinon vaikuttaa asiaan.

Osallistujat haastattelivat toisiaan aiheesta ja kuvasivat keskustelut videolle. EdVisto herätti kiinnostusta ja useampi opettaja koki, että siitä voisi olla hyötyä heidän opetuksessaan. 

EdVisto ja LUMA-keskus Suomi käynnistävät Suomi100 -aiheisia videoprojekteja

500 opettajaa avainasemassa videokerronnan hyödyntämisessa projektioppimisessa

Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi ja EdVisto käynnistävät videokerronnan projekteja oppimisyhteisöille ympäri Suomen. Yhteensä noin 500 opettajaa on ilmoittautunut mukaan tänä keväänä käynnissä olevaan projektiin. LUMA-keskuksen StarT-hanke tukee monialaista yhteisöllistä oppimista ja osana oppimisprosessia luodaan videoita. Tätä varten käytössä on hankkeen suosittelema videokerronnan alusta EdVisto.

HELSINKI, 9. helmikuuta 2017 – EdVisto ja LUMA-keskus Suomi -verkosto tekevät yhteistyötä projektimuotoista oppimista tukevassa StarT-hankkeessa. StarT-hankkeeseen osallistuvat tiimit varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen tekevät LUMA-aineisiin liittyvän vapaamuotoisen projektin valitsemastaan teemasta. StarT-toimintamallissa on tarkoitus edistää monialaisia oppimiskokonaisuuksia uuden opetussuunnitelman mukaan.

StarTiin osallistuvien tiimien on tarkoitus tehdä esimerkiksi pienimuotoisia tutkimusprojekteja, liikkuvan lelun kehittämistä, robottiohjelmointia tai tiedeteatteriesitys. StarTiin osallistuva oppimisyhteisö voi dokumentoida projektinsa videopäiväkirjaan sekä luoda videotarinan, jossa tuotosta kuvaillaan muille. Päiväkirja saa olla vapaamuotoinen, esimerkiksi kuvakollaasi tai videotarina. Toiveena on, että projektien aiheet liittyvät myös Suomi100-juhlavuoden teemoihin. EdVisto tarjoaa alustan StarT-hankkeessa toteutettaville videopäiväkirjoille ja videotarinoille, jotka toimivat projektin loppuraporttina.

EdVisto on otettu projektissa innokkaasti vastaan ja opetuksen tarpeisiin kehitetylle videoalustalle on ollut selkeästi tarvetta. “EdVisto kuulosti tosi hienolta. Olen miettinytkin miten ja millä teen esittelyn koko jutusta”, eräs StarT-hankkeeseen osallistuva opettaja kommentoi.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta

EdVisto
EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. DiSEL21 jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.
Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

LUMA-keskus Suomi
LUMA-keskus Suomi avattiin 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/keskus/

LUMA StarT -hanke
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen käynnistää uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevan StarT-toimintamallin. StarTin ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. Tavoitteena on tukea ja innostaa oppimisyhteisöjä tieteitä, taiteita ja teknologiaa yhdistelevään projektiopiskeluun. Lisäksi pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen ja arjen ilmiöihin linkittyen. StarT tuo esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nostaa yhteisöllisyyttä Suomessa. Se luo positiivista henkeä sekä uskoa Suomen hyvään tulevaisuuteen. StarT -hanke kunnioittaa myös edellisten sukupolvien perinteitä ja osaamista tuoden esille suomalaisia osaajia, yrityksiä ja innovaatioita. StarT on pitkäaikainen hanke; se vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Suomen LUMA-toimintaa.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/start

EdVisto ja Otava @kOulu-tapahtumassa

EdVisto ja Otava olivat mukana Oulun vuosittaisessa @kOulu-tapahtumassa 25.–26.11.2016. @kOulu on Pohjois-Suomen merkittävä opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutustapahtuma, jossa opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua digiopetuksen työpajoihin sekä tutustua alan tarjontaan messuosastoilla.

Otavan uudesta alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi I -oppikirjasta järjestettiin @kOulu-tapahtumassa työpaja, jossa Otavan oppimateriaali toimi pohjana videotarinoille. EdViston avulla videotarina liitettiin yhteiskuntaopin ilmiöpohjaiseen opiskeluun. Työpajoja ohjasi EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi.

Työpajan teemana oli vaikuttaminen. Aluksi työpajassa tutustuttiin Forum-kirjan esimerkkeihin siitä, miten nuoret oppilaat voivat vaikuttaa ympäristössä oleviin ongelmiin. Tämän jälkeen työpajan osallistujat valitsivat kouluistaan kohteet, joihin haluaisivat vaikuttaa. AlWindin opastamina laadittiin videotarinoita muun muassa koulupihan parantamisesta, jalkapallokentän paremmasta käytöstä ja työrauhan saamisesta luokkahuoneeseen. Välineinä käytettiin älypuhelimia ja muutamaa tablettia. Niillä dokumentoitiin aivoriihikeskusteluja ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Yhdessä tutustuttiin myös videokerronnan tärkeimpiin elementteihin ja siihen, miten tarinaa voisi jatkaa työpajan jälkeen.

@kOulu-tapahtuma on osa EdViston ja Otavan yhteistyötä. Työpajoissa yli 20 opettajaa pääsi tutustumaan videokerrontaan ilmiöpohjaisen oppimisen työvälineenä.

“EdVisto kannustaa ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Oululaisten opettajien kanssa pääsimme käytännössä kokeilemaan, miten videokerronta tukee ilmiöpohjaista oppimista. Lähdemateriaalina oli Otavan alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi -oppimateriaali, joka loi loistavan pohjan aihevalinnoille.” toimitusjohtaja Joni AlWindi toteaa.