EdVisto Otava Forum @kOulu

EdVisto ja Otava @kOulu-tapahtumassa

EdVisto ja Otava olivat mukana Oulun vuosittaisessa @kOulu-tapahtumassa 25.–26.11.2016. @kOulu on Pohjois-Suomen merkittävä opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutustapahtuma, jossa opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua digiopetuksen työpajoihin sekä tutustua alan tarjontaan messuosastoilla.

Otavan uudesta alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi I -oppikirjasta järjestettiin @kOulu-tapahtumassa työpaja, jossa Otavan oppimateriaali toimi pohjana videotarinoille. EdViston avulla videotarina liitettiin yhteiskuntaopin ilmiöpohjaiseen opiskeluun. Työpajoja ohjasi EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi.

Työpajan teemana oli vaikuttaminen. Aluksi työpajassa tutustuttiin Forum-kirjan esimerkkeihin siitä, miten nuoret oppilaat voivat vaikuttaa ympäristössä oleviin ongelmiin. Tämän jälkeen työpajan osallistujat valitsivat kouluistaan kohteet, joihin haluaisivat vaikuttaa. AlWindin opastamina laadittiin videotarinoita muun muassa koulupihan parantamisesta, jalkapallokentän paremmasta käytöstä ja työrauhan saamisesta luokkahuoneeseen. Välineinä käytettiin älypuhelimia ja muutamaa tablettia. Niillä dokumentoitiin aivoriihikeskusteluja ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Yhdessä tutustuttiin myös videokerronnan tärkeimpiin elementteihin ja siihen, miten tarinaa voisi jatkaa työpajan jälkeen.

@kOulu-tapahtuma on osa EdViston ja Otavan yhteistyötä. Työpajoissa yli 20 opettajaa pääsi tutustumaan videokerrontaan ilmiöpohjaisen oppimisen työvälineenä.

“EdVisto kannustaa ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Oululaisten opettajien kanssa pääsimme käytännössä kokeilemaan, miten videokerronta tukee ilmiöpohjaista oppimista. Lähdemateriaalina oli Otavan alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi -oppimateriaali, joka loi loistavan pohjan aihevalinnoille.” toimitusjohtaja Joni AlWindi toteaa.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •