Joni at teacher training

EdVisto lanseeraa koulutustarjonnan – uusi OPS käytäntöön videokerronnan kautta

EdVisto kokoaa vuoden aikana ympäri Suomen pidetyistä palvelun käyttöön ohjeistavista työpajoista saadut opit yhteen ja julkaisee nyt uuden opettajankoulutustarjontansa suurelle yleisölle. Koulutus sisältää yrityksen opetusmenetelmään liittyviä käytäntöjä, mutta keskittyy samalla myös teoreettisempaan puoleen huomioimalla uuden opetussuunnitelman sekä erityisesti opettajan muuttuneen roolin.

HELSINKI, 10. maaliskuuta – Yhdessä eri puolilta Suomea olevien opettajien ja kouluttajien kanssa EdVisto aloitti muotoilemaan opettajankoulutustarjontaansa jo vuosi sitten. Alun perin tarkoituksena oli lähes yksinomaan kouluttaa opettajat alustan käyttöön, mutta kansallisella tasolla lisääntynyt tarve opettajankoulutuksille sai yrityksen nostamaan tarjontansa uudelle tasolle.

“Koettuani omakohtaisesti, kuinka tarve opettajankoulutukselle on voimakkaasti lisääntynyt viime vuoden alusta, erityisesti uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan elokuussa, päätös panostaa koulutustarjontaan omana tuotteenaan oli luonnollinen askel. Sen sijaan, että oppilaat joutuisivat odottamaan, kunnes heidän opettajansa ovat saaneet riittävästi perehdytystä uusiin toimintatapoihin, me haluamme nopeuttaa prosessia esittelemällä heille oman ratkaisutapamme. Teknisen tuotteemme taustalla on vahvat pedagogiset suuntaviivat, jotka eivät kuitenkaan ole helposti nähtävissä opettajille, jotka eivät aktiivisesti ota digitaalisia tuotteita käyttöön. Sen sijaan, että keskittyisimme ainoastaan innostamaan opettajia ja päättäjiä kokeilemaan tuotetta, päätimme tarjota konseptin ympärille rakentuvaa koulutusta, joka sisältää myös teoreettisen ajattelumallin muutoksen, mikä on ensisijaisen tärkeää uudenlaisia sovelluksia kokeiltaessa”, kertoo toimitusjohtaja Joni AlWindi.

EdViston opettajankoulutuksessa korostetaan uuden opetussuunnitelman päätavoitteita ja haastetaan opettajat ajattelemaan omaa rooliaan opettajana uudella tavalla. Tarkoituksena on, että oppilaat luovat pääosan oppisisällöstä itse yhteistyössä toistensa kanssa, kun opettaja kannustaa hedelmällisiin keskusteluihin fyysisen ja digitaalisen ympäristön välillä. EdVisto tähdentää, että opettajien ei ole tarpeen hallita kaikkia teknologisia ominaisuuksia uusista sovelluksista, vaan olennaisempaa on oppia ohjaamaan ja edistämään oppimisprosessia.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta
Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.

DiSEL21 Oy perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •