IMG_1561

EdVisto ja Otava Tablet 2017 -seminaarissa Kaarinassa

Kaarinan kaupunki järjesti 7.–8.2.2017 Tablet- mobiilioppimisen seminaarin, johon osallistui noin 300 ihmistä ympäri Suomen. Mobiilioppimisen seminaaripäivien tavoitteena oli, että osallistuja tutustuu ja kouluttautuu konkreettisten työpajojen avulla mobiililaitteiden, verkkopalveluiden ja sovellusten mahdollisuuksiin opetuskäytössä. Lisäksi tapahtumassa pidettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien luennoitsijoiden luentoja. Messuosastolla oli esillä uusimmat mobiilioppimisen tuotteet, ratkaisut ja palvelut. EdVisto ja Otava ohjasivat seminaarissa videotarinatyöpajan.

Emilia Haapanen Otavalta ja Joni AlWindi EdVistosta ohjasivat seminaarissa “Parempaa oppimista 2: EdVisto – Videotarinat oppimisen osana” -nimisen työpajan. Emilia esitteli aluksi työpajan teeman ja kertoi, miten videokerronta on osa Otavan panostamista parempaan oppimiseen. Joni kertoi EdViston pääperiaatteista, miten yhteisöllinen videotarinankerronta edistää yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, sekä opettajan roolista työskentelyn ohjaajana ja kannustajana.

Työpajan osallistujat saivat kokeilla, miten videotarinat voisivat olla osa yhteiskuntaopin opetusta. Esimerkkinä käytettiin Otavan alakoulun Forum I Yhteiskuntaopin jakson 1 oppisisältöä vaikuttamisesta. Sen pohjalta opettajat saivat tehdä videotarinan yhdestä epäkohdasta tai parannusta vaativasta asiasta koulussaan ja esittää sopivan keinon vaikuttaa asiaan.

Osallistujat haastattelivat toisiaan aiheesta ja kuvasivat keskustelut videolle. EdVisto herätti kiinnostusta ja useampi opettaja koki, että siitä voisi olla hyötyä heidän opetuksessaan. 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •