start-2

EdVisto ja LUMA-keskus Suomi käynnistävät Suomi100 -aiheisia videoprojekteja

500 opettajaa avainasemassa videokerronnan hyödyntämisessa projektioppimisessa

Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi ja EdVisto käynnistävät videokerronnan projekteja oppimisyhteisöille ympäri Suomen. Yhteensä noin 500 opettajaa on ilmoittautunut mukaan tänä keväänä käynnissä olevaan projektiin. LUMA-keskuksen StarT-hanke tukee monialaista yhteisöllistä oppimista ja osana oppimisprosessia luodaan videoita. Tätä varten käytössä on hankkeen suosittelema videokerronnan alusta EdVisto.

HELSINKI, 9. helmikuuta 2017 – EdVisto ja LUMA-keskus Suomi -verkosto tekevät yhteistyötä projektimuotoista oppimista tukevassa StarT-hankkeessa. StarT-hankkeeseen osallistuvat tiimit varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen tekevät LUMA-aineisiin liittyvän vapaamuotoisen projektin valitsemastaan teemasta. StarT-toimintamallissa on tarkoitus edistää monialaisia oppimiskokonaisuuksia uuden opetussuunnitelman mukaan.

StarTiin osallistuvien tiimien on tarkoitus tehdä esimerkiksi pienimuotoisia tutkimusprojekteja, liikkuvan lelun kehittämistä, robottiohjelmointia tai tiedeteatteriesitys. StarTiin osallistuva oppimisyhteisö voi dokumentoida projektinsa videopäiväkirjaan sekä luoda videotarinan, jossa tuotosta kuvaillaan muille. Päiväkirja saa olla vapaamuotoinen, esimerkiksi kuvakollaasi tai videotarina. Toiveena on, että projektien aiheet liittyvät myös Suomi100-juhlavuoden teemoihin. EdVisto tarjoaa alustan StarT-hankkeessa toteutettaville videopäiväkirjoille ja videotarinoille, jotka toimivat projektin loppuraporttina.

EdVisto on otettu projektissa innokkaasti vastaan ja opetuksen tarpeisiin kehitetylle videoalustalle on ollut selkeästi tarvetta. “EdVisto kuulosti tosi hienolta. Olen miettinytkin miten ja millä teen esittelyn koko jutusta”, eräs StarT-hankkeeseen osallistuva opettaja kommentoi.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta

EdVisto
EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. DiSEL21 jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.
Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

LUMA-keskus Suomi
LUMA-keskus Suomi avattiin 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/keskus/

LUMA StarT -hanke
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen käynnistää uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevan StarT-toimintamallin. StarTin ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. Tavoitteena on tukea ja innostaa oppimisyhteisöjä tieteitä, taiteita ja teknologiaa yhdistelevään projektiopiskeluun. Lisäksi pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen ja arjen ilmiöihin linkittyen. StarT tuo esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nostaa yhteisöllisyyttä Suomessa. Se luo positiivista henkeä sekä uskoa Suomen hyvään tulevaisuuteen. StarT -hanke kunnioittaa myös edellisten sukupolvien perinteitä ja osaamista tuoden esille suomalaisia osaajia, yrityksiä ja innovaatioita. StarT on pitkäaikainen hanke; se vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Suomen LUMA-toimintaa.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/start

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •