Heureka cover

EdVisto ja Heureka yhteiskehittävät ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä

EdVisto osallistui kevään aikana Heurekan DIT-Heureka ja 6AIKA EduDigi-hankkeisiin, joissa oppimisalan yritykset kokeilevat tuotteitaan koululaisryhmien kanssa ja kehittävät tuotteitaan eteenpäin palautteen pohjalta. EdViston tavoitteena oli kokeilla, miten ilmiöpohjainen oppiminen toteutuu Heurekan antamilla virikkeillä videokerrontaa käyttäen. Yhteiskehittämiseen osallistui viisi ala- ja yläkoulun luokkaa Vantaan ja Helsingin kouluista.

Projektiin osallistuneet luokat vierailivat kaksi kertaa Heurekassa kevään aikana. Ensimmäisellä kerralla oppilaat kirjautuivat EdVistoon ja tutustuivat Heurekan eri näyttelyihin. Oppilaat tutkivat ryhmissä oman kohteensa teemaa ja ideoivat sekä kuvasivat siitä videotarinan. 4. ja 5. luokan oppilaiden teemat valikoituvat eri näyttelyiden teemojen mukaisesti. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset tekivät videotarinoita aiheesta “aistit” käyttäen hyväksi Heurekan eri kohteiden tarjoamia virikkeitä aiheelle. Projekti oli samalla osa yrittäjyyskasvatusta, sillä Heurekan henkilökunta esitteli oppilaille tuotekehityksen lähtökohtia ja sai heidät pohtimaan jokapäiväisten tuotteiden kehitysvaiheita.

Toisella vierailukerralla oppilaat viimeistelivät aloittamiaan videotarinoita ja kunkin ryhmän videoesitys katsottiin. Tavoitteena oli, että vierailukertojen välissä oppilaat jatkavat videoiden tekemistä koulussa eli yhdistävät koulusta saatavia elementtejä tarinoihin sekä hakevat lisää tietoa aiheesta. Oppilaiden aikaansaannokset olivat todella onnistuneita ottaen huomioon vain muutaman tunnin ajan, joka ilmiöihin tutustumiseen ja videoiden työstämiseen oli käytetty. Osa oppilaista oli lisäksi editoinut videotaan kouluajan ulkopuolella. Taustamusiikki ja tekstit viimeistelivät hienosti lopputuotokset.

Yläkoulun opettaja Kati Surakka kertoi luokkansa kokemuksesta näin: “Oppilaat olivat innoissaan uudenlaisesta oppimistyylistä ja aktiivisesta tekemisestä. He lähtivät innovatiivisesti työstämään videoita ja keksivät monia erilaisia tapoja lähestyä aisteja ilmiöinä. Videokerronta mahdollistaa luovaa oppimista – rajana on vain mielikuvitus! Heureka antoi mahtavat puitteet aistien tutkimiseen, ja paikkana Heureka inspiroi oppilaita kuvaamaan ilmiöitä todella monipuolisesti.”

Yhteistyötä koordinoinut projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekasta kertoo: “Tiedekeskus Heurekassa ilmiölähtöinen oppiminen on luontevaa, ja keskeisenä tavoitteenamme on, että jatkossa kävijän rooli muuttuu entistä enemmän kokijasta tekijäksi. EdViston oppimissovelluksen avulla pilottiin osallistuneet koululaiset tuottivat Heurekan näyttelykohteista omia tarinoita ja oppimiskokonaisuuksia, mikä auttoi myös meitä heurekalaisia näkemään näyttelyt kävijän silmin. Monet oppilaiden tuottamat tarinat olivat hienosti mietittyjä ja toteutettuja kokonaisuuksia, ja oli avartavaa huomata, miten luontevasti oppilaat hyödyntävät videokerronnan keinoja. Kokemus sai meidät myös pohtimaan, miten Heureka voisi mahdollistaa kävijöiden tuottamien tarinoiden jakamisen näyttelyssä tai verkossa.”

“Meille on ollut hyvin inspiroivaa seurata, miten oppilaat hyvin luovasti ovat ottaneet EdViston käyttöön eri tavoin. Ilmiöpohjaiseen oppimiseen Heureka on ideaalinen paikka, josta oppilaat luonnollisesti saavat hyvin innostavaa perusmateriaalia omille opetusvideoilleen. Kannustamme kaikkia oppijoita hyödyntämään tämäntyyppisiä fyysisiä ympäristöjä digitaalisia työkaluja käytettäessä.” kertoo Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Projektin päättyessä on tarkoitus tarkastella, miten luokat voivat jatkaa työskentelytapaa eri oppiaineissa.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •